Hyödyllinen kaikenlaisille organisaatioille koosta, toimialasta ja toiminnan luonteesta riippumatta.

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen kilpailuetuna korostuu jatkuvasti. Esimerkiksi raakamateriaalien tehokas hyödyntäminen ja energian säästäminen on sekä hyväksi ympäristölle että pienentää kustannuksia.

ISO 14001 -standardin tarkoitus on auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä halutut tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle sekä organisaatiolle ja sen sidosryhmille. 

ISO 14001 -standardin vaatimukset 

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä: ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

ISO 14001 -standardi edellyttää, että

 • tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä riskit ja mahdollisuudet
 • asettaa päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseen,
 • sitoutuu jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että organisaatiota sitovat velvoitteet täytetään. 

Kiwa Inspectan sertifioimien yritysten joukko edustaa koko elinkeinoelämän kirjoa raskaasta teollisuudesta palvelualoihin ja julkisiin toimijoihin. Vuosittaiset auditoinnit auttavat jatkuvasti parantamaan ympäristöjohtamista ja tehostamaan ympäristövaikutuksien hallintaa.

Kiwa-sertifiointi 

Kuluttajien yhä ympäristötietoisemman tuntemuksen myötä kestävien liiketoimintakäytäntöjen kysyntä ei ole koskaan ollut suurempi. Asiakkaat haluavat tietää, millaisia tuotteita ​​tuotteita ja palveluita ostamalla on mahdollisesti pienin ympäristövaikutus: sertifiointi voi osoittaa sitoutumisen vastuullisuuteen. Kiwan kumppanuuden avulla voit hyödyntää ISO 14001 -standardia, mikä varmistaa, että ympäristöjärjestelmäsi parantaa suorituskykyä, auttaa vähentämään kustannuksia ja luomaan luottamusta sekä luomaan positiivisen julkisen kuvan. ISO 14001 päivitettiin viimeksi vuonna 2015; jos teillä on ennestää jo ISO 14001-sertifikaatti, uuteen on siirryttävä  viimeistään syyskuussa 2018. Kiwa voi auttaa tekemään muutoksen - ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifioinnin edut

 • Konkretian saavuttaminen - ISO 14001 -sertifikaatti auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi.
 • Brändin tukeminen - ISO 14001 -sertifikaatti on vahva merkki vastuullisuudesta ja auttaa osoittamaan sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen. 
 • Kustannusten vähentäminen - ISO 14001 -standardin avulla voi selvittää, mitä jätteen ja resurssien käytön vähentämiseen tarvitaan.  Ympäristötehokastoiminta vähentää kustannuksia ja turhaa hukkaa.
 • Suorituskykyvyn parantaminen - ISO 14001: n avulla voi asettaa tavoitteita ja parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelullista suorituskykyä vähentämällä niiden negatiivisia vaikutuksia. Sertifikaatti auttaa hallitsemaan toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ympäristönäkökohtia.
 • Henkilöstön ja johdon sitouttaminen - ISO 14001 edellyttää johdon sitoutumista ja vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista
 • Ympäristömääräysten täyttäminen - ISO 14001 auttaa sinua ymmärtämään ja noudattamaan alan yrityksille asetettuja ympäristömääräyksiä ja standardeja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ISO 14001 -standardin tavoitteiden saavuttamista.
 • Sidosryhmäsuhteiden kehittäminen - ISO 14001 -sertifikaatti osoittaa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja tavarantoimittajille, että olette sitoutuneet ympäristöajatteluun. 
 • Uudet markkina-alueet - ISO 14001 -sertifikaatti tarjoaa mahdollisuuden uusiin markkinasektori yrityksiä uusilla alueilla.
 • Lupa-asioiden helpottuminen - ISO 14001-sertifikaatti voi auttaa toimintalupien hankinnassa eri puolilla maailmaa.
 • Riskien hallinta - ISO 14001-standardista saa apua toiminnan erinäisten ympäristöriskien hallintaan.