Hva er ISO 9001?

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsledelse

Overgå dine kunders forventninger med ISO 9001-sertifisering

ISO 9001:2015 handler i stor grad om å gjøre dine kunder fornøyde, og fornøyde kunder er verdt sin vekt i gull. Sannsynligheten for at de kjøper mer og anbefaler din bedrift til andre potensielle kunder vokser med hvor fornøyde de er med dine leveranser. Tilfredse kunder koster også mindre å beholde.

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at din bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Fordelene med ISO 9001 sertifisering

 • Oppnå økt kundelojalitet og øk gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger
 • Bli i stand til å jobbe smartere og spar tid, penger og ressurser
 • Reduser feilproduksjon og øk fortjenesten ved å forbedre bedriftens prosesser
 • Motiver og engasjer medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser
 • Reduser kostnadene og tid til marked gjennom mer effektiv bruk av bedriftens ressurser

Veien til ISO 9001-sertifisering

 1. Første kontakt
  Etter første kontakt vil du motta et søknadsskjema om sertifisering. Dette skjemaet danner grunnlaget for videre kartlegging av dine behov samt tilbud.
 2. Kontrakt og tildeling av revisjonsleder
  Når du har akseptert tilbudet vil du bli tildelt en revisjonsleder som skal følge deg opp. Revisoren har inngående kunnskap om din bransje og ditt virksomhetsområde. Alle våre revisorer har ledelseserfaring.
 3. Vurder behovet for opplæring i organisasjonen 
  Enten du skal implementere et nytt styringssystem, ønsker å øke din generelle kunnskap til standarden eller vil lære mer om hvordan du kan videreutvikle et eksisterende system finnes det en rekke kurs og seminarer du kan delta på.
 4. Sertifisering
  Når vi sertifiserer din bedrift gjør vi dette i to trinn. Først gjør vi en innledende gjennomgang av styringssystemet mot standarden for å avdekke eventuelle svakheter og mangler. I trinn 2 foretar vi en fullstendig vurdering av styringssystemet og implementeringsgraden av det. Etter at alle eventuelle avvik er lukket vil du motta sertifikatet. 
 5. Kontinuerlig forbedring
  Sertifikatet er gyldig i 3 år. Din revisjonsleder vil følge opp bedriften jevnlig og gjennomføre minst en oppfølgingsrevisjon i året. Etter 3 år må bedriften resertifiseres og nytt sertifikat utstedes. 

Hvorfor velge Kiwa til ISO 9001-sertifisering

 • Alle involverte revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring
 • Vi snakker ”fagspråket” . Vi reviderer med utgangspunkt i kundens styringssystem, slik at den reviderte vil kunne kjenne seg igjen i spørsmålene
 • Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden
 • Enkel, fleksibel og løsningsorientert er viktige deler av vår DNA
 • Få tilgang til vår kundeweb og få komplett oversikt over revisjoner vi har gjort for din bedrift

Vanlige spørsmål om ISO 9001-sertifisering

 1. Hva skal til for å bli sertifisert?
  Før du kan sertifiseres må du ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. ISO 9001. Det finnes en mengde kurs og litteratur som kan hjelpe deg med å forstå og implementere en standard. Mange bedrifter velger også å benytte seg av konsulenter når de skal utarbeide og innføre et nytt styringssystem.
 2. Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
  Dersom bedriften allerede har implementert et styringssystem iht. ISO 9001 tar det normalt mellom 4 og 6 måneder fra kontraktinngåelse til sertifikat utstedes (ca. 3 måneder fra kontraktinngåelse til sertifiseringsrevisjon samt 3 måneders frist for å lukke eventuelle avvik fra revisjonen før sertifikat kan utstedes). 
 3. Hvor lenge er et ISO 9001-sertifikat gyldig?
  Sertifikatet er gyldig i 3 år, forutsatt at din bedrift fortsetter å demonstrere at styringssystemet er i bruk og oppfyller kravene i ISO 9001. Etter sertifisering gjennomføres det oppfølgingsrevisjoner hvert år frem til resertifisering.
 4. Hva skjer når sertifikatet går ut på dato?
  Før sertifikatet går ut på dato vil du bli kontaktet av din revisjonsleder. Det blir deretter gjennomført en resertifisering 3 måneder før utløpsdato. Dersom alle eventuelle avvik er lukket innen sertifikatets utløpsdato blir du tilsendt et nytt sertifikat med gyldighet på 3 år.
 5. Hva koster det å sertifisere seg?
  Kostnadene forbundet med sertifisering kommer helt an på bedriftens størrelse og kompleksitet samt antall standarder bedriften skal sertifiseres i henhold til. Teknologisk Institutt Sertifisering følger gjeldende internasjonale retningslinjer for tidsbruk i forhold til sertifisering.