Miksi Luotain-arviointi?

 • Liiketoimintaa tukeva
  Luotain-arvioinnin hyöty on tilannekuva, jonka perusteella organisaatio voi kohdentaa seuraavia kehittämistoimenpiteitä.
 • Riskit ja mahdollisuudet esiin
  Arvioitujen osa-alueiden erityisasiantuntijoiden täyden panoksen käyttö tuo esiin uusia ratkaisuja, riskejä ja kehitysmahdollisuuksia, joiden parantaminen kehittää yrityksen toiminnan laatua. Lisäksi pätevät asiantuntijamme antavat vahvistuksen asioille, jotka ovat toteutettu erityisen hyvin.
 • Huippuosaajat käytössäsi
  Arvioijamme ovat riskiperustaisen johtamisen, toimiala-, teknologia-, tietoturva- ja prosessiosaamisen ammattilaisia ja suuren arviointikokemuksen ansiosta parhaita juuri siinä teema-alueessa, johon organisaatio haluaa keskittyä.
 • Tehokas toteutus
  Arviointipäivässä käydään läpi ohjelman mukaiset keskeiset ja yhdessä sovitut kohteet tiivistäen havainnot loppuraporttiin. Asiantuntijamme osaavat tehdä tehokkaasti yhteistyötä ja näin saavuttaa parhaan tuloksen.
 • Sopii kaikille
  Luotain-arviointi sopii palveluna sekä sertifioiduille että sertifioimattomille organisatioille keskittyen vain oleellisiin elementteihin yrityksen toiminnassa.

Jatkuvuuden hallinnan Luotain-arviointi

Kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt, jne.? Miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan? Kuinka häiriötilanteista toivutaan?

Yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden tuottajat kehittävät ja ylläpitävät valmiuttaan selvitä erilaisista häiriötilanteista tai toiminnan katkoksista liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmillä. Jatkuvuuden hallintaa tarvitaan kaiken kokoisissa organisaatioissa, joiden ydintoimintaan liittyy suoraan tai välillisesti vaatimuksia valmiuteen, varautumiseen tai häiriöttömän toiminnan toteuttamiseen. Osaa yrityksistä koskee huolto- ja varautumisvelvollisuus tai valmiuslaki. Näitä toimijoita on Suomessa esimerkiksi öljy-, kaasu- ja kemikaaliteollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, talous-, HR-, ja IT-palveluiden toimittajissa ja osa julkishallinnon toimijoista. Jatkuvuudenhallinnan Luotain-arviointi antaa realistisen nykytila-arvion yrityksen jatkuvuudenhallinnasta, riskeistä ja kehittämistarpeista arvioitavassa yrityksessä.

Arviointi sisältää suunnittelun, henkilöhaastattelut ja dokumentointiin perehtymisen sekä raportoinnin. Arvioinnissa haastatellaan sovitusti toimintojenne johtamiseen, kehittämiseen, jalkauttamiseen, kouluttamiseen ja käyttöön osallistuvia henkilöitä. Arvioinnin tulos on määrämuotoinen raportti havaituista toimivista menettelyistä sekä potentiaalisista parantamiskohteista kehittämissuosituksineen.


Ensimmäisen Luotain-arvioinnin kesto organisaatiossa on yksi päivä hintaan 2.900 € + alv


Arviointisuunnitelma

 •  Arvioinnin kohteesta sopiminen
 •  Etukäteismateriaaliin tutustuminen
 •  Organisaation arviointipäivän ohjelma
  - aikataulu,
  - haastatteluaiheet,
  - organisaatio valitsee ohjelmaan sopivat haastateltavat
 •  Loppuraportin koostaminen
 •  Yleislausunto ja tehdyt havainnot
 •  Loppuraportin esittäminen yritykselle
 •  Keskustelu havainnoista ja jatkotoimenpiteistä


Arvioinnin sisältö

 •  Jatkuvuuden kannalta tärkeiden kohteiden, tietojen, toimintojen ja järjestelmien tunnistaminen
 •  Jatkuvuuden vaikutusarvioinnit ja toipumisen prioriteetit
 •  Ulkoiset ja sisäiset riippuvuudet
 •  Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat ja niiden testaaminen
 •  Häiriöiden mahdolliset taloudelliset seuraukset ml. korvausvelvollisuudet


Loppuraportti

 •  Arvioinnin perustiedot
 •  Teema-arvioinnin kuvauksen
 •  Yleislausunnon
 •  Positiiviset havainnot
 •  Kehittämiskohteet ja mahdollisuudet
 •  Seuraavat askeleet