ISO 17001 –käännöspalveluprosessin sertifiointi on tarkoitettu käännöspalveluita tuottaville yrityksille Suomessa ja ulkomailla. Käännöspalveluyritys voi sertifikaatilla osoittaa, että käännöspalvelut tuotetaan kansainvälisen ISO 17001-standardin mukaisesti. Samoin se voi osoittaa, että sen prosessit ja resurssit täyttävät asiakkaiden ja muiden tahojen asettamat vaatimukset ja esimerkiksi asiakaspalautteen keruu ja analysointi on suunniteltu. Kiwa Inspecta on pitkään arvioinut käännöspalveluorganisaatioita, joilla on joko ISO 9001 laatustandardin tai ISO 17100-käännöspalvelustandardin mukainen toimintajärjestelmä. 

ISO 17100 -standardi sisältää ISO 9001*-standardin tapaan vaatimukset kaikille niille käännösprosessin osa-alueille, jotka vaikuttavat suoraan käännöspalveluiden laatuun ja tuottamiseen. Käännöspalveluprosessin laatustandardissa määritellään käännöspalvelujen tuottajia koskevat vaatimukset, jotka käsittelevät ydinprosessien hallintaa, pätevyyden vähimmäisvaatimuksia, resurssien saatavuutta ja hallintaa sekä muita laadukkaan käännöspalvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä. Sertifiointiprosessi on suunniteltu niin kevyeksi, että pienilläkin käännöspalveluyrityksillä olisi mahdollisuus sertifioitua.


*ISO 9001 -standardi antaa raamit yrityksen kokonaisjohtamiselle, sisältäen mm. toimintaympäristön analysoinnin, riskienhallinnan, prosessimaisen ajattelutavan, tavoitteellisen ja motivoivan johtamisen sekä tiedon tehokkaan hyödyntämisen jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi.

Edut

  • Yrityksen laatuimago ja tunnettuus paranevat. 
  • Yhä useammat asiakkaat arvostavat sertifioitua yritystä ja jopa asettavat sertifioinnin yhteistyön ehdoksi. 
  • Asiakaskunta laajenee, samoin yrityksen kasvumahdollisuudet.

Standardit

  • ISO 17100