Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. 

Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016