• Kattorakenteet

Kattorakenteet ovat jatkuvasti voimakkaiden tuulien, säänvaihteluiden sekä lumisten talvien ylimääräisen kuormituksen armoilla. Laajarunkohallit kuten myymälät, urheiluhallit tai maneesit ovat erityinen riskiryhmä. Erilaisten kattoon kohdistuvien voimien vaikutuksesta rakenteissa syntyvät jännityskertymät voivat kasvaa niin suuriksi, että ne aiheuttavat pysyvän muodonmuutoksen ja jopa katon sortumisen. Lisäksi mahdolliset rakenteen, suunnittelun tai työn laatuvirheet, puutteelliset kuntokartoitukset tai siirretyt kunnostukset muodostavat riskin kattojen kestävyydelle ja rakennuksen turvallisuudelle. 

Pelkkä ajoittainen ja visuaalinen tarkastelu ei paljasta riskien kokonaiskuvaa, vaan tarvitaan jatkuvaa tietoa rakenteisiin kohdistuvien voimien todellisista vaikutuksista. Rakenteiden kuntoa voidaan seurata järjestelmällä, joka mittaa tarkasti ja reaaliaikaisesti kattorakenteen jännitystä, taipumia ja leikkausvoimia. Järjestelmä toimii rakenteisiin asennettujen optisten jännitystila-antureiden kautta. Ne mittaavat keskimääräistä muodonmuutosta anturin koko matkalta ja ilmaisevat erilaisten voimien vaikutukset ennen kuin vaurioita pääsee syntymään. Anturit ovat sähköisille häiriöille immuuneja, varmatoimisia ja pitkäikäisiä. 

Kiwa Inspectan kattorakenteiden monitorointipalvelussa asiantuntijamme laativat asiakkaalle monitorointistrategian, asentavat anturit paikoilleen, toteuttavat jatkuvaa monitorointia ja arvioivat sekä raportoivat sen tuloksia. Palvelun avulla saadaan tietää kattorakenteiden nykyinen kunto sekä voidaan suunnitella oikea-aikaiset huollot ja korjaukset. Lisäksi monitorointi mahdollistaa vaaratilanteiden ennakoimisen ja nopean reagoinnin valvontajärjestelmän reaaliaikaisten tietojen ja hälytysten pohjalta.

Jatkuvatoiminen, etävalvottava järjestelmäItsenäinen, tallentava valokuituanturi
Huonokuntoisiin, jatkuvaa seurantaa vaativiin kohteisiin.Hälyttävä, usean anturin yhdistävä kaapeloitu järjestelmä vaatii sähkönsyötön (220 V).Asema käyttää ADSL-, GSM- tai 3G-väyliä etävalvontaan ja tiedontallennukseen.Kaikille mittauksille voidaan asettaa varoitus- ja hälytysrajat, joista hälytykset kulkevat jälleenantona edelleen esim. matkapuhelimeen tai paikallisesti relelähtöinä. Järjestelmä antaa välittömästi hälytyksen, kun ennalta asetettu raja-arvo ylitetään.Järjestelmän mittausta voidaan seurata reaaliaikaisesti Internetin kautta.Lyhytaikaisemman tai tarkastuksenomaisen seurannan kohteisiin. Itsenäisesti toimiva optinen anturi on kaksi metriä pitkä anturi ja siinä on oma muisti sekä virtalähde, joka voidaan varustaa hälytystoiminnoilla. Tiedot ovat luettavissa tietokoneelta radiotaajuuksia lukevan ohjelman kautta.

Kattorakenteiden monitoroinnin edut

  • Pitkän jännevälin mittaus antaa vähällä anturimäärällä paremman kokonaiskuvan rakenteen käyttäytymisestä kuin perinteiset pisteanturit.
  • Palvelussa käytettävät kuituoptiset mittausanturit ovat kestäviä, pitkäikäisiä, luotettavia, tarkkoja ja immuuneja sähkömagneettisille häiriöille.
  • Jatkuvatoiminen, dynaaminen ja automaattinen mittaus 100 Hz:n taajuudella antaa luotettavan kuvan rakenteen normaalikäyttäytymisestä ja syntyvät poikkeamat havaitaan nopeasti.
  • Yhdistämällä monitorointiin optisten antureiden lisäksi esimerkiksi sääasema, saadaan rakenteeseen vaikuttavista voimista havainnollinen kokonaiskuva.
  • Kuntoraporttien laatiminen sekä huoltojen ja korjausten suunnittelu helpottuu.
  • Rakennuksen elinkaarta sekä korjausinvestointeja voidaan hallita.