MSC-merkki tai ASC-merkki yrityksen käytössä osoittaa sen toimivansa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ekosysteemissä ja kalastuksessa tai kalankasvatuksessa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. MSC-merkki osoittaa, että tuote on peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä. ASC-merkki taas osoittaa, että kasvatetut kalat ovat peräisin vastuullisesti ja tiukkojen kriteerien mukaan toimivista kalankasvattamoista.

MSC-sertifiointi

Marine Stewardship Council (MSC) on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä on muuttaa kala- ja äyriäismarkkinat kestävälle pohjalle. MSC on kehittänyt kaksi standardia, joiden avulla

1) arvioidaan itse kalastusta eli varmistetaan, että pyynti kohdistuu tarkoitettuun kantaan, huomioidaan siihen liittyvä ekosysteemi ja se, että käytössä on tehokas kalastuksen johtamisjärjestelmä.

2) arvioidaan tuotteiden jäljitettävyys eli varmistetaan, että jalostajat, maastoviejät, maahantuojat sekä jakelijat ovat hankkineet tuotteensa MSC-sertifioiduilta kalastajilta eli kalatuotteiden alkuperä voidaan jäljittää MSC-kalastuksen mukaiseksi.

Kiwa Inspecta tarjoaa yrityksille jälkimmäistä MSC-jäljitettävyysstandardin mukaista sertifiointia. Jäljitettävyysstandardi varmistaa MSC-sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden jäljitettävyyden läpi tuotantoketjun aina kalastusalukselta kuluttajalle saakka. Käyttämällä MSC-merkkiä tuotepakkauksissa, ruokalistoissa tai markkinointimateriaaleissa yritys voi osoittaa asiakkailleen, että sen tarjoamat kala- ja äyriäistuotteet ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä.

Kaikilla toimitusketjun yrityksillä, jotka haluavat käsitellä tai myydä MSC-sertifioituja tuotteita, on oltava voimassa oleva MSC- jäljitettävyysstandardin sertifikaatti. Osana MSC:n jäljitettävyyssertifiointiprosessia yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että toimitusketju on jäljitettävissä ja että vakiintuneet laatukäytännöt ovat käytössä. MSC-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sen käyttö vaatii lisenssisopimuksen

Voimme tarjota MSC-sertifiointipalveluja eri puolilla Eurooppaa emoyhtiömme Kiwan avulla. 

ASC-sertifiointi

ASC:n jäljitettävyysstandardin sertifiointivaatimukset on sisällytetty MSC:n arviointikriteereihin ja asiakkaat auditoidaan MSC:n jäljitettävyysstandardia vasten. Näin ollen asiakkailla on mahdollisuus saada sekä ASC- että MSC-jäljitettävyysstandardin sertifiointi samalla auditoinnilla.

ASC-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sen käyttö vaatii lisenssisopimuksen