Rakennuksen elinkaari voi olla jopa satoja vuosia pitkä. Tuona aikana rakennukset ja niiden laitteistot tulee tarkastaa useita kertoja, minkä vuoksi elinkaarilaskelma on kiinteistönomistajille erittäin hyödyllinen.

Kiwa Inspecta toteuttaa elinkaarilaskelmia uusille ja vanhoille kiinteistöille. Elinkaarilaskelmissa tarkastellaan kiinteistöjen LVIS-järjestelmiä sekä rakenteita. Havaintojen pohjalta asiakkaalle laaditaan johdonmukainen raportti. Raportti esittelee vaihtoehtoiset ratkaisut, joista kyetään valitsemaan yksilölliset sekä kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut pitkäjänteiseen ylläpitoon ja huoltoon.

Elinkaarilaskelmissa huomioidaan järjestelmien investointi- ja käyttökustannukset sekä ympäristövaikutukset kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Tämä tarjoaa tärkeitä näkökulmia päätöksenteon pohjaksi.

Pitkän aikavälin elinkaarilaskelma kertoo kiinteistön

  • kustannukset
  • energiatehokkuuden
  • ympäristövaikutukset

Elinkaarilaskelmalle soveltuvat kohteet

  • Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset