Puunsuoja-aineena käytetty kloorifenoli voi olla hajuhaitan lähde

Aiemmin puunsuoja-aineena käytetystä kloorifenolista voi muodostua kloorianisoleja (esimerkiksi tetrakloorianisolit), jotka haisevat voimakkaasti jopa hyvin pieninä pitoisuuksina. Suomessa käytetyin puunsuoja-aine oli KY-5, joka sisälsi pääasiassa tetrakloorifenolia. Tällöin sisätiloissa voi tuntua tunkkainen ”mummon mökin haju”, joka tarttuu myös vaatteisiin.

Kloorianisolien analysointi rakennusmateriaaleista luotettavasti

Kloorianisolit aiheuttavat hajuhaittoja jo pieninä määrinä, minkä vuoksi perinteisellä VOC-materiaalinäyteanalyysillä ei voida kertoa niiden haihtumisesta tutkitusta materiaalista. Kehitimmekin ainutlaatuisen mittaus- ja analysointimenetelmän, jonka avulla voidaan varmistaa tutkijan aistinvarainen arvio materiaalin hajusta. Olemme testanneet ja validoineet menetelmän huolellisesti.

Analyysin raportti kertoo määritysrajojen ylityksen

Saatte meiltä luotettavan analyysiraportin, jossa on ilmoitettu määritysrajan   ylittävien kloorianisolien huoneilmapitoisuudet tai emissionopeudet vakioituna massaan.

  • Ilmanäytteen osalta määritysrajat ovat 0,0025 - 0,0037 µg/m3, riippuen yhdisteestä.
  • Materiaalinäytteiden määritysraja riippuu analyysiin punnittavan näytteen massasta. Määritysraja materiaalinäytteen osalta on noin 0,0028 - 0,0061 µg/m3g, riippuen yhdisteestä.

Tilaamalla analyysin voit varmistua hajuhaitan aiheuttajan lähteestä. Kysy meiltä myös näytteenottopalvelua.