Asiantuntevat koneiden sertifiointipalvelut

Koneen vaatimuksenmukaisuuden arviointi sekä sen suunnittelun ja valmistuksen laadunvarmistus antavat mahdollisuuden koneen tuotesertifiointiin. Kiwa Inspectalla on pitkä kokemus vaatimustenmukaisuuden arvioinneista sekä viimeisin tieto sovellettavista säädöksistä ja standardeista. Meillä on erityisasiantuntijoita jokaiselle koneen suunnittelun ja valmistuksen osa-alueelle. 

Kone voidaan sertifioida direktiivi 2006/42/EY, EN ISO 12100:2010 tai mitä tahansa koneturvallisuutta koskevaa tuote- tai toimintokohtaista standardia vasten. Tarvittaessa arviointi voidaan tehdä myös Euroopan ulkopuolella olevan maan standardeihin perustuen.

Koneen tuotesertifioinnin edut

Koneen markkinoinnissa on eduksi, jos riippumaton osapuoli, kuten Kiwa, on arvioinut koneen vaatimustenmukaisuuden ja antanut siitä todistuksen. Valmistajana saat varmuuden siitä, että valmistasi kone täyttää vaatimukset. Lisäksi jatkuvan seurannan kautta saat tiedon vaatimusten muuttumisesta. Kolmannen osapuolen käyttämisestä on apua myös, mikäli teidän resurssinne tai osaaminen eivät riitä jollekin osa-alueelle.

Luotettava sertifikaatti ja sertifiointimerkki

Arvioinnin perusteella myönnämme koneelle todistuksen vaatimuksenmukaisuudesta (sertifikaatti) sekä sertifiointimerkin käyttöoikeuden. Kiwa Inspecta on tunnettu toimija, ja antamaamme todistukseen ja sertifiointimerkkiin luotetaan.