Koneen markkinoinnissa on eduksi, jos riippumaton osapuoli on arvioinut koneen vaatimustenmukaisuuden ja antanut siitä todistuksen. Valmistaja saa varmuuden siitä, että hänen valmistamansa kone täyttää vaatimukset ja jatkuvan seurannan kautta tiedon vaatimusten muuttumisesta. Kolmannen osapuolen käyttämisestä on myös apua, mikäli valmistajan omat resurssit tai osaaminen eivät jollekin osa-alueelle riitä.

Arvioinnin perusteella koneelle myönnetään todistus vaatimuksenmukaisuudesta (sertifikaatti) sekä sertifiointimerkin käyttöoikeus.

Kiwa Inspectalla on pitkä kokemus vaatimustenmukaisuuden arvioinneista sekä viimeisin tieto sovellettavista säädöksistä ja standardeista. Kiwa Inspectalla on erityisasiantuntijoita jokaiselle koneen suunnittelun ja valmistuksen osa-alueelle. Kiwa Inspecta on tunnettu toimija, jonka antamaan todistukseen ja sertifiointimerkkiin luotetaan.

Koneen vaatimuksenmukaisuuden arviointi sekä sen suunnittelun ja valmistuksen laadunvarmistus antavat mahdollisuuden koneen tuotesertifiointiin. Kone voidaan sertifioida direktiivi 2006/42/EY,  EN ISO 12100:2010 tai mikä tahansa koneturvallisuutta koskevaa tuote- tai toimintokohtaista standardia vasten. Tarvittaessa arviointi voidaan tehdä myös Euroopan ulkopuolella olevan maan standardeihin perustuen.