Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutuksiin osallistuvilla on syksystä 2017 lähtien ollut mahdollisuus osoittaa perehtyneisyytensä ja pätevyytensä osallistumalla koneturvallisuusosaajien kolmiportaiseen pätevöitymisohjelmaan. Pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat osoittaa pätevyytensä koneturvallisuuden alueella.

 Pätevyyden osoittaminen ohjelman avulla on hyödyllistä esimerkiksi:

  • koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien henkilöstölle
  • koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien alihankkijoina toimivien yritysten henkilöstölle
  • koneturvallisuuden alueen palveluita tarjoaville insinööri- ja suunnittelutoimistoille
  • työpaikkojen työ- ja koneturvallisuudesta vastaaville henkilöille
  • yritysten koneinvestointeihin osallistuville henkilöille.
Koneturvallisuuspätevöinnit


Pätevöitymisohjelmassa on tarjolla eri suuntautumisvaihtoehtoja koneturvallisuuden parissa työskenteleville eri ammattiryhmille. Jokaisella pätevyystasolla pätevyyden myöntäminen edellyttää tiettyihin Kiwa Inspectan koneturvallisuuskoulutuksiin osallistumisen lisäksi pätevyyskokeiden läpäisyä. Kahdella ensimmäisellä tasolla pätevyyskokeisiin sisältyy kirjallisia kokeita ja kolmannella tasolla lisäksi harjoitustyö. Kahdella ylimmällä tasolla pätevyyden hakijalta edellytetään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa ja ylimmällä tasolla lisäksi koneturvallisuuteen liittyvää työkokemusta vähintään 24 kk. Tutustu koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaan

Kiwa Inspecta ylläpitää rekisteriä koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmassa pätevyytensä osoittaneista henkilöistä. Rekisteröinti kuuluu pätevöitymisohjelmaan sisältyvien koulutusten hintaan eikä siitä veloiteta erikseen vuosi- tai rekisteröintimaksuja. Rekisterissä julkaistaan vain niiden pätevyytensä osoittaneiden henkilöiden tiedot, jotka ovat erikseen antaneet luvan tietojen julkaisemiseen.

Koneturvallisuusosaajien eritasoiset pätevyydet ovat voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä. Tiedot koneturvallisuuskortin (pätevyystaso 1), akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan (pätevyystaso 2) ja akkreditoidun koneturvallisuusmestarin (pätevyystaso 3) suorittaneista henkilöistä siirretään pätevyysrekisteriin kaksi kertaa vuodessa.