Putkistojen korroosiotarkastus voidaan toteuttaa nopeasti pitkän kantaman Guided Wave LRUT ulträänitekniikalla. Menetelmän avulla voidaan yhdellä kerralla tarkastaa jopa 100 metriä putkistoa, esimerkiksi 50 metriä molempiin suuntiin tarkastuspisteestä.


Putken ympärille kiinnitetään lähetinrengas, jonka avulla laitteiston luotaimet lähettävät ohjattua matalataajuista ultraääntä (20–100kHz) putken seinämää pitkin. Ultraäänitekniikalla voidaan tehokkaasti havaita korroosio ja muut muutokset putken poikkipinnassa. Hitsejä ja laippoja käytetään vertailutietona etäisyyksien määrittelyssä. Ultraäänitekniikan avulla Kiwa Inspectan pätevät ja menetelmään erikoistuneet tarkastajat laativat putkiston kunnosta selkeän raportin. Pitkän kantaman Guided Wave on erityisen kehittynyt tarkastusmenetelmä, joka takaa tarkat ja kustannustehokkaat kuntoraportit kaikenlaisista putkistoista.

Tarkastustulokset tallentuvat kannettavalle tietokoneelle havainnollisesti ja johtopäätökset sekä arviot saadaan tehtyä tuloksista tarkasti. Putkien korroosiotarkastuksen tavoitteena on tunnistaa ongelma-alueiden tarkat paikat. Tämän jälkeen löydetyt kohdat voidaan tarkastaa tarkan vikatyypin ja koon määrittävillä menetelmillä, kuten ultraäänellä ja radiografialla.

Ultraäänitekniikan eli Guided Wave LRUT edut putkistojen korroosiotarkastuksessa

  • Yli 100 kertaa nopeampi kartoitus kuin perinteisillä ultraääni-menetelmillä
  • Jopa 100 metriä tarkastusta maanpäällisissä putkissa
  • Jopa 10 metriä tarkastusta maanalaisissa putkissa
  • Mahdollistaa tarkastukset myös vaikeasti saavutettavissa kohteissa
  • Säästää aikaa ja kustannuksia; lähetinrenkaan kohdalta poistettava eristettä vain lähetinrenkaan kohdalta noin metrin matkalta.
  • Seinämien läpi vietyjen putkien tarkastus on helppoa (sekä suorat että holkitetut läpiviennit)

Tyypilliset käyttökohteet

  • Putkistot (halkaisija 75-300mm/3-12 tuumaa (aina 72” asti), lämpötila <180°C)