• Uudisrakennushankkeet
  • Korjausrakennushankkeet
  • Pienrakentaminen

Kuivaketju10-mallin mukainen toiminta lähtee käyntiin aina uudis- tai korjausrakennushankkeen tilaajan vaatimuksesta. Kun päätös Kuivaketju10:stä on tehty, on tilaajan ensimmäinen tehtävä kiinnittää hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori, lyhyemmin kosteuskoordinaattori.

Kosteuskoordinaattori valvoo Kuivaketju10:n toimenpiteiden toteutumista sekä tiedonkulkua tilaajan ja urakoitsijan välillä koko hankkeen keston ajan. Toimintamallin käytön tulee olla suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiedossa jo tarjouspyyntövaiheessa. Suunnittelijoiden on osoitettava huomioineensa riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat sekä tarkistaa ja dokumentoi riskikohtien suunnitelmanmukaisen toteutuksen. Kosteuskoordinaattorin tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa ja hyväksyä tehty todentaminen. Kuivaketju10:n mukainen toiminta on kirjattava myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukset Kuivaketju10 -toimenpidemallin toteutuksessa asettuvat sen mukaan, luokitellaanko rakennushanke tavanomaiseksi, vaativaksi vai poikkeuksellisen vaativaksi. Samalla perusteella määräytyvät myös koordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa. Tehtävät ulottuvat laajimmillaan tarjouspyyntö-/tilausvaiheesta rakennuksen käyttöönottotarkastuksiin. Rakennushankkeen eri vaiheissa kosteuskoordinaattorina voi toimia eri henkilökin, mutta Kiwa Inspecta suosittelee saman asiantuntijan kiinnittämistä hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Kosteuskoordinaattorimme ovat päteviä toimimaan kaikentasoisissa ja -tyyppisissä rakennushankkeissa.

Kosteuskoordinaattorin tehtävät Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti on esitetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallinnoimalla Kuivaketju10-sivustolla. Sivustolta löytyy kaikki tarvittava tieto ja materiaali Kuivaketju10-mukaisen hankkeen toteutukseen. Tutustu ja ota yhteys Kiwa Inspectan asiantuntijoihin onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjoamme kosteuskoordinaattoritasoista palvelua myös muihin kuin Kuivaketju10:n mukaisesti toteutettaviin rakennushankkeisiin, myös mahdollisena osana rakennushankkeen pää- tai asiantuntijavalvontaa.

Kosteuskoordinaattoripalvelun edut

  • Kosteusvaurioiden väheneminen rakennuksen elinkaaren ajan
  • Kustannussäästöt
  • Terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto

Kosteuskoordinaattoripalvelun käyttökohteet

  • Uudisrakennushankkeet
  • Korjausrakennushankkeet
  • Pienrakentaminen