• Korjausurakoitsijat ja -tilaajat
  • Uudis- ja korjauskohteet
  • Kosteuskoordinaattori

Suomalaisessa rakentamisessa on tehty virheitä, joiden seurauksena uusissa tai juuri peruskorjatuissa rakennuksissakin on esiintynyt kosteuden aiheuttamia vaurioita. Ongelmiin pyritään vastaamaan vuonna 2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n lanseeraamalla Kuivaketju 10-toimintamallilla, joka vähentää kosteusvaurioiden riskiä ja turvaa terveellisen sisäilmaston rakennuksen koko elinkaaren ajan. Nimensä mukaisesti Kuivaketju 10 tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusvaurioita aiheuttavaan riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden synnyttämistä kustannuksista.

Kuivaketju10:n mukaan toimittaessa riskien torjunnan onnistuminen myös todennetaan ja dokumentoidaan luotettavasti. Malli pohjautuu riskilistaan sekä todentamisohjeeseen, joita seurataan niin rakennusprosessin suunnittelu-, työmaa-, käyttöönotto- kuin käyttövaiheessakin. Lisätietoa löydät Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämältä Kuivaketju 10 -sivustolta.

Kuivaketju 10-mallin mukainen toiminta lähtee käyntiin aina uudis- tai korjausrakennushankkeen tilaajan vaatimuksesta. Kun päätös Kuivaketju 10:n mukaisesta rakentamisesta on tehty, on tilaajan ensimmäinen tehtävä kytkeä hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori, lyhyemmin kosteuskoordinaattori. Koordinaattori valvoo tilaajan valtuutuksella Kuivaketju 10:n toimenpiteiden toteutumista ja tiedonkulkua tilaajan ja urakoitsijan välillä koko hankkeen keston ajan. Toimintamallin käytön tulee olla suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiedossa jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuivaketju10:n mukainen toiminta on kirjattava myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Kiwa Inspectan korkeasti koulutetut ja kokeneet asiantuntijat ovat pätevöityneitä toimimaan kosteuskoordinaattoreina kaikentyyppisissä, sekä uudis- että korjausrakennushankkeissa. Valvonnassamme Kuivaketju 10 toteutuu varmasti.