Kuivatussylinterin tarkastuslaitteisto mittaa luotettavasti paperikoneiden kuivaussylintereiden telojen kunnon. Tarkastuksella saadaan selville koneen toiminnan kannalta välttämättömän telan vaipan ainevahvuusprofiili sekä seinämän vahvuuden minimipaksuudet. Kun telojen ongelmat havaitaan riittävän varhain, estetään suurempien ongelmien syntyminen myöhemmin.

Kiwa Inspectan käyttämä kuivatussylinterien tarkastuslaitteisto kykenee suorittamaan tarkastuksen paperikoneen koko vaipan pituuden matkalta. Laitteiston avulla tehty tarkastus antaa asiakkaalle pyörrevirta-, pinta- ja visuaalitarkastuksen kanssa todella kattavan kokonaispaketin sylinterien kunnosta sekä niiden huolto- ja vaihtotarpeesta.

Käytännössä kuivatussylinterien tarkastuslaitteisto laitteisto toimii siten, että tarkastuslaitteisto skannaa koko telan pinnan kiinnittymällä sylinterin ulkopinnalle magneetin avulla. Laitteistoa ohjataan paperikoneen hoitotasolta käsin ja tarkastuksesta saatu tieto tallennetaan tietokoneelle tarkempaa analyysia varten.

Kuivatussylinterin vaipan aineprofiilin tarkastus voidaan liittää osaksi tätä kattavaa pakettia, jossa paperikoneen sylinterit tarkastetaan perinpohjaisesti yhdessä muiden ndt-menetelmien (rikkomaton aineenkoetus) kanssa.

Yksityiskohtainen tutkimusraportti kertoo kaiken olennaisen 

Kuivatussylinterien tarkastuslaitteisto tuottaa runsaasti tietoa, joka tekee mahdolliseksi yksityiskohtaisen tutkimusraportin tuottamisen. Raportti paljastaa asiakkaalle jokaisen kuivatussylinterin vaipan seinämän minimivahvuuden sekä graafisen ainevahvuusprofiilin koko telan matkalta. Tarkastuksen aikana kerätty mittausdata tallentuu tietokoneelle, josta se on havainnollisesti asiantuntijoiden tutkittavissa. Myös tutkimuksen johtopäätökset sekä arviot raportoidaan asiakkaalle tarkasti ja ymmärrettävästi.

Kuivatussylinterien tarkastuksen hyödyt asiakkaalle:

  • Magneeteilla kiinnittyvä laitteisto mahdollistaa tarkastukset pienissä ja ahtaissa tiloissa
  • Automaattinen kalibrointi ottaa huomioon materiaalin äänen nopeuden vaihtelut
  • Tarkastuksessa saadaan selville muun muassa materiaalin sisäpinnan syöpymät ja kulumiset