Yhdessä vuodessa kiinteistölle voi tapahtua kaikenlaista. Tulevien korjaustarpeiden määrittely ja kiinteistön asiantunteva ylläpito edellyttävät ajantasaista tietoa. Tämän vuoksi asiantuntijan onkin suositeltavaa selvittää kiinteistön korjaustarpeet vähintään joka toinen vuosi.

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiöltä vuosittaista selvitystä kiinteistön/rakennusten tulevasta kunnossapitotarpeesta. Kunnossapitotarveselvitys (tai korjaustarveselvitys) on selvitys kiinteistön korjaustarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Sen päivitetty versio tulee esittää yhtiökokouksessa vuosittain. Kiwa Inspectan kunnossapitotarveselvityksen laativat yhteistyönä rakenne-, LVIA- sekä sähköasiantuntijamme. Kunnossapitotarveselvityksen laatimista johtaa aina kokenut kuntoarvioija.

Kiinteistön kunnossapitotarveselvityksen tuloksena asiakas saa itselleen asiantuntijoiden laatiman kunnossapito-ohjelman. Kunnossapito-ohjelman avulla kiinteistön edellyttämät korjaukset ja saneeraukset saadaan tehtyä oikea-aikaisesti, jolloin myös korjausvastikkeet saadaan pidettyä tasaisina kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Kunnossapitotarveselvityksestä voidaan sopia Kiwa Inspectan kanssa myös jatkuvana palveluna. Tällöin asiantuntijamme saapuvat tarkastamaan korjausten päivitystarpeen määrätyin aikavälein ilman erillistä tilausta. Perusteellisempi selvitys, kuntoarvio, tulee tehdä joka viides vuosi.

Kunnossapitotarveselvityksen edut

  • Riskien, kunnon ja korjaustarpeiden selvitys
  • Ylläpidon tuki – ennakoiva suunnittelu, päätöstenteko ja budjetointi pidemmälle aikavälille
  • Kulujen säästäminen, kun oikeat toimenpiteet saadaan tehtyä oikeaan aikaan, ”ei liian aikaisin mutta ennen kuin on liian myöhäistä”
  • Luotettava selvitys asukkaalle, omistajalle, sijoittajalle ja isännöitsijälle