• Kaikki työpaikat, joissa on kuormalavahyllyjä
 • Teollisuuden ja kaupan varastot
 • Logistiikkakeskukset
 • Tavaraliikenneterminaalit

Kuormalavahyllyt ovat alttiita vaurioille ja turvallisuuden takaaminen vaatii säännöllistä tarkastusta. Tarkastuksella varmistetaan kuormalavahyllyjen turvallisuus.

Standardin SFS-EN 15635 mukaan kuormalavahyllyt tulee tarkastaa säännöllisesti turvallisuuden takaamiseksi ja erityisesti vaurioiden löytämiseksi. Tarkastukset on tehtävä systemaattisesti ja säännöllisin väliajoin. Teknisesti pätevän henkilön on suoritettava tarkastus enintään 12 kuukauden välein ja tarkastuksista tulee laatia raportti, josta selviää huomiot ja tarvittavat toimintakehotukset esim. selvitys löydetyistä vaurioista ja niiden vakavuudesta sekä toimenpiteet vaurioiden korjaamiseksi.

Kiwa Inspecta on puolueeton hyllyjen toimittajista riippumaton taho, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Vanhojen hyllyjen osalta, joista puuttuu kuormitustiedot, voimme tehdä lujuuslaskelmat standardin SFS-EN 15512 mukaan kuorma-arvojen selvittämiseksi. Kykenemme tekemään laskennallisen arvion havaittujen vaurioiden vaarallisuudesta.

Tarkastuksista laaditaan raportti, josta ilmenee tehdyt tarkastukset sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi.

Kuormalavahyllyjen tarkastuksen edut

 • Työturvallisuus paranee
 • Asiakas saa tiedon varastohyllyjen kunnosta

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kaikki työpaikat, joissa on kuormalavahyllyjä
 • Teollisuuden ja kaupan varastot
 • Logistiikkakeskukset
 • Tavaraliikenneterminaalit

Standardit

 • SFS-EN 15635
 • SFS-EN 15512