• Tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriot
 • Elintarvikelaboratoriot
 • Teollisuuden kunnossapito
 • Valmistava teollisuus
 • Kokoonpanotyön laadun varmentaminen
 • Konepajateollisuus

Kalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja laitteiston suoritusky­kyä. Säännöllisellä laittei­den kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky. Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.

Kiwa Inspectan laboratoriokalibroinnit tehdään akkreditoidussa* laboratorioissamme Vantaalla ja Raumalla. Laboratoriokalibrointimme kattavat seuraavat suureet:

 • paine
 • lämpötila
 • sähkö, taajuus ja aikaväli
 • pituus (Rauma)

Lisäksi teemme jäljitettävästi momenttiavaimien kalibrointia. 

Tutustu pätevyysalueisiimme FINAS:in nettisivuilla.

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksella saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Laboratoriokalibrointien lisäksi Kiwa Inspecta suorittaa kenttäkalibrointia seuraaville suureille: massa, tilavuus, voimapaine, lämpötila,lämpöenergia ja virtaus.

* Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Yhteystiedot

Kiwa Inspecta Vantaa
Robert Huberin tie 2 /PL 530
01510 /01511 Vantaa 

Kiwa Inspecta Rauma
Hitsaajantie 2
26820 Rauma

Saat yhteyden kumpaankin laboratorioon soittamalla vaihteeseemme: 010 521 600 tai laboratorion yhteyshenkilöön: Johanna Mattilaan puh. 040 826 7705

Laboratoriokalibrointien tyypilliset käyttökohteet

 • Tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriot
 • Elintarvikelaboratoriot
 • Teollisuuden kunnossapito
 • Valmistava teollisuus
 • Kokoonpanotyön laadun varmentaminen
 • Konepajateollisuus