Elinikäanalyysi laitteille ja rakenteille räätälöidään tarpeisiinne

Asiantuntijamme selvittävät ensin koneen tai rakenteen nykytilan, kuorma- ja käyttöhistorian sekä tulevan käytön. Tarvittaessa teemme esimerkiksi NDT-tarkastuksia, joita meillä on kattava valikoima.

Lähtötietojen perusteella määrittelemme laskennallisen jäljellä olevan käyttöiän lujuuslaskelmien avulla. Tutkimme esimerkiksi painelaitteiden, nostureiden ja muiden teräsrakenteiden hitsisaumat väsymisen varalta. Laskennalliseen määrittämiseen käytämme kullekin laitteelle sopivaa laskentamenetelmää (Ansys, VVD). Elinikäanalyysin tuloksena saatte tiedon laitteen turvallisesta jäljellä olevasta käyttöiästä sekä halutessanne suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

Laitteiden ja rakenteiden elinikäanalyysin edut

  • Turvallisuuden parantuminen
  • Optimoitu tarkastusten ja korjausten kohdentaminen ja ajoittaminen
  • Tuki investointipäätösten tekemiseen: oikea-aikainen laitteen uusiminen

Elinikäanalyysi soveltuu laajasti erilaisille koneille ja rakenteille

  • painelaitteet
  • nosturit, muut nostolaitteet, henkilönostimet
  • lastauslaitteet, kuten lavausrobotti
  • kantavat teräsrakenteet, kuten nosturiradat ja koneiden tukirakenteet

Sovellettavat standardit

  • VNa 404/2008 valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
  • Eri laitteita koskevat standardit

Lue lisää elinikäanalyysien käytöstä erilaisissa kohteissa:

Katso videolta kuinka elinikäanalyysiä tehdään jäljennetarkastuksen ja kovuusmittauksen avulla.

Tilaa palvelu tai kysy lisätietoja