Elinikäanalyysi laitteille ja rakenteille räätälöidään tarpeisiinne

Kiwa Inspectan asiantuntijat selvittävät ensin koneen tai rakenteen nykytilan, kuorma- ja käyttöhistorian sekä tulevan käytön. Tarvittaessa teemme esimerkiksi NDT-tarkastuksia, joita meillä on kattava valikoima.

Lähtötietojen perusteella määrittelemme laskennallisen jäljellä olevan käyttöiän väsymislujuuslaskelmien avulla. Tutkimme esimerkiksi painelaitteiden, nostureiden ja muiden teräsrakenteiden hitsisaumat väsymisen varalta. Laskennallisen määrittämiseen käytämme kullekin laitteelle sopivaa laskentamenetelmää (Ansys, VVD).

Elinikäanalyysin tuloksena saatte tiedon laitteen turvallisesta jäljellä olevasta käyttöiästä sekä halutessanne suunnitelman jatkotoimenpiteistä.

Laitteiden ja rakenteiden elinikäanalyysin edut

  • Turvallisuuden parantuminen
  • Helpottaa investointipäätösten tekemistä: tiedetään, milloin laite pitää uusia
  • Auttaa kohdentamaan ja ajoittamaan tarkastukset ja korjaukset

 Elinikäanalyysi soveltuu laajasti erilaisille koneille ja rakenteille

  • painelaitteet
  • nosturit, muut nostolaitteet, henkilönostimet
  • lastauslaitteet, kuten lavausrobotti
  • kantavat teräsrakenteet, kuten nosturiradat ja koneiden tukirakenteet

Sovellettavat standardit

  • VNa 404/2008 valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
  • Eri laitteita koskevat standardit