• Laboratoriot
 • Terveydenhuolto- ja elintarvikeala
 • Prosessi- ja energiateollisuus

Monilla toimialoilla lämpötilan ja paineen oikeilla mittaustuloksilla on suuri merkitys lopputuotteen laadun varmentamiselle. Siksi mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Laboratoriossa tai käyttöpaikalla tehtävän lämpömittareiden sekä painemittareiden kalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta sekä laitteiston suorituskykyä. Lämpömittarin ja painemittarin kalibroinnit auttavat optimoimaan prosesseja muun muassa erilaisissa laboratorioissa, terveydenhuolto- ja elintarvikealalla sekä prosessi- ja energiateollisuudessa.

Lämpömittareiden ja painemittareiden kenttäkalibroinnissa kalibroinnit suoritetaan asiakkaan tiloissa toiminnan juurikaan häiriintymättä. Tämä on paitsi helppoa, myös monissa tilanteissa ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi suurikokoiset laitteet kalibroimme aina niiden sijaintipaikalla. Kenttäkalibroinnilla voidaan myös kalibroida koko mittausketju, aina anturilta valvomon näytölle.

Kalibroinnin akkreditointivaatimukset ja menettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoidun toimijan suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset, joten asiakkaan ei tarvitse hankkia mitään lisätodisteita luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä.

Kalibroinnin akkreditointivaatimukset ja menettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoidun* toimijan suorittama kalibrointi täyttää laadulle asetetut vaatimukset, joten asiakkaan ei tarvitse hankkia mitään lisätodisteita luotettavuudesta tai jäljitettävyydestä.

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima
kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 1702
5

Lämpömittarin ja painemittarin kalibroinnin edut:

 • Prosessien optimointi helpottuu
 • Lämpömittarin ja painemittarin kalibroinnin ansiosta koko mittausketju saadaan kalibroitua
 • Laitteiston suorituskyky paranee kalibroinnin ansiosta
 • Mittaukset ovat jäljitettävissä kansainvälisiin mittanormaaleihin
 • Akkreditoidun kalibroinnin avulla lämpötila- painemittauksille saadaan erityistä luotettavuutta

Pätevyysalue:

Lämpötila, alue: -80…900 °C, mittauskyky: ± 0,1… 3,0 °C
Paine, alue 0…2000 kPa, mittauskyky: ± 0,2… 1,0 kPa 

Tyypilliset käyttökohteet

 • Laboratoriot
 • Terveydenhuolto- ja elintarvikeala
 • Prosessi- ja energiateollisuus

Standardit

 • SFS-EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset