• Teollisuuslaitokset (rakenteet, laitteet, säiliöt, putkistot, kuljettimet, nosturit, piiput ym.)
  • Monimutkaiset rakenteet (sillat, ratapihat, laivarungot, laitteet, mastot ym.)
  • Maanalaiset tilat (tunnelit, luolat, siilot, säiliöt)
  • Kiinteistöt (sisä- ja ulkotilat, julkisivut, pihakartoitukset)
  • Ahtaat tai vaikeasti saavutettavat tilat (laivojen sisätilat, siilot, kattorakenteet), aineskasat ja kaivostoiminta
  • Arkeologiset ja muut historialliset tärkeät kohteet
  • Rakentamisen valvonta, BIM-tietomallien aineistot, muut dokumentoinnit ja muutosseurantaa vaativat kohteet.

Kiwa Inspectan laserkeilaus- ja mallinnuspalvelua suositellaan kohteisiin, joissa tarvitaan laaja visualisointi itse kohteesta ja sen ympäristöstä nopeasti ja tarkasti. Laserkeilaus on myös oikea mittaustapa silloin, kun vanhemmat ja perinteisemmät mittaustavat eivät tule kysymykseen. Tutkimuskohteita ovat tyypillisesti muun muassa teollisuuslaitokset ja niiden rakenteet, sillat, tunnelit, julkisivut sekä laivojen rungot ja sisätilat. Kiwa Inspectan käytössä ovat huippuluokan laserkeilauslaitteisto ja mallinnusohjelmistot sekä kyky analysoida tutkimustuloksia.

Kiinteistöjen suunnittelussa ja ylläpidossa sekä rakentamisessa pystytään jatkuvasti tarkempiin mittaustuloksiin. Ilman tarkkaa mittausta suunnittelun ja rakentamisen tuottavuutta ja laatua on vaikeaa parantaa asiakkaiden odotusten kasvaessa. Kun käytössä ovat viimeisimmän teknologian mukaiset laserkeilauslaitteisto ja mallinnusohjelmistot voidaan vähentää turhien lisä- ja muutostöiden määrää. Kustannussäästöjä syntyy tarkemman ja luotettavamman tutkimusaineiston ansiosta sekä suunnittelussa, käytännön toteutuksissa ja ylläpidossa.

Kiwa Inspectalla on käytössään alan viimeisintä huutoa oleva laserkeilainlaitteisto. Laserkeilain on erittäin kevyt ja helppo käsitellä. Mittalaitteen pienuuden vuoksi sitä voidaan käyttää ahtaissa paikoissa, joissa perinteisten laserkeilaimien käyttö ei ole mahdollista. Yhdellä mittauskerralla saadaan tarkat valokuvat ja kolmiulotteiset mittaustiedot (pistepilvet). Mittaustietojen käsittelyyn käytetään mittausalan parhaimpia analysointi- ja mallinnusohjelmia. Ohjelmistojen avulla voidaan tuottaa visuaalisia 3D-malleja ja kolmiulotteisia analysointiraportteja mitatuista kohteista.

Laserkeilaus- ja mallinnuspalvelu tuottaa asiakkaalle raakaa pistepilvidataa, mutta myös pistepilvistä tuotettuja analysointeja, kuten deformaatioanalysointeja, piirustuksia ja suunnittelun lähtöaineistoja. Tarjoamme tämän palvelun avulla asiakkaillemme myös monia erilaisia 3D-malleja: as-built malleja, pintamalleja, visualisointeja, BIM-tietokantaan soveltuvia aineistoja, monitorointi- ja muita seurantamalleja sekä niin sanottuja käänteisen suunnittelun (reverse engineering) malleja. 

Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme suunnitella ja toteuttaa parhaat tavat toteuttaa laserkeilaukset ja mallinnukset. Tutkimuksista ja kartoituksista saadun tarkan tiedon, huolellisen suunnittelun ja projektinhallinnan tuella kiinteistöjen ja rakenteiden huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Suurimmat edut saadaan, kun laserkeilaus ja mallinnus toteutetaan läheisessä yhteistyössä Kiwa Inspectan asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa.

Palveluidemme perustana on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, käytännönläheiset toimintatavat ja selkeä dokumentointi. Rehellisyys ja kunnioitus yhteistyökumppaneita kohtaan ovat meille itsestäänselvyyksiä ja teemme aina tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Laserkeilauksen ja mallinnuksen edut

· Pystymme hankkimaan lähtötietoja nopeasti, tarkasti ja luotettavasti

· Yhdeltä asemalta saadaan kerralla mitattua laaja alue kohteesta ja sen ympäristöstä kolmiulotteisesti.

· Kykenemme parantamaan suunnittelun tuottavuutta ja laatua

· Voidaan vähentää lisä- ja muutostöiden tarvetta

· Saavutetaan kustannussäästöjä suunnittelussa, toteutuksessa sekä ylläpidossa

· Pystytään tarkastamaan nopeasti, onko valmistettu kappale juuri suunnitelman mukainen

· Työn aikaiset tarkastukset ja todentamiset helpottuvat ja nopeutuvat

· Pystytään mittaamaan ja mallintamaan kohdetta koskematta

· Pystytään dokumentoimaan nykyiset tilanteet tulevaisuuden varalle

· Saadaan laajoja geometrisesti tarkkoja aineistoja.


Määräystenmukaisuus


Esimerkiksi BIM-tietomalleja ohjaavat Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012, rakennuspiirustuksia ym. kuvia RT-kortit ja SFS-standardit, maastomalleja ja kartoituksia JHS-suositukset sekä LiVin maastomalliohjeet.