• Soveltuu kaikille organisaatioille riippumatta niiden tyypistä, koosta tai tuotteesta ja tuotetusta palvelusta

Vuosittain Suomen tieliikenteessä kuolee Trafin tilastojen mukaan noin 250 henkilöä ja loukkaantuu vakavasti noin 500 henkilöä. Vakavan liikenteessä loukkaantuneen monivammapotilaan hoito voi maksaa yhteiskunnalle satoja tuhansia euroja. Liikenneturvallisuus ja liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifiointi on ensisijainen toiminnan lähtökohta kuljetettaessa niin tavaroita kuin ihmisiä. Kansainvälinen standardi ISO 39001 liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifioinnista määrittelee mallin johtamisjärjestelmälle, jonka avulla tieliikenteen ja liikenneturvallisuuden parissa toimivat organisaatiot voivat analysoida ja parantaa toimintansa turvallisuutta.

Johtamisjärjestelmästandardi ISO 39001 (Road Traffic Safety, RTS, Management) on yleisluontoinen ja soveltuu kaikille organisaatioille riippumatta niiden tyypistä, koosta tai tuotteesta ja tuotetusta palvelusta. ISO 39001 -standardi antaa työvälineitä organisaation matkaan kohti nollaa kolaria ja tapaturmaa. Standardissa tunnistetaan hyvän liikenneturvallisuusjohtamisen elementtejä käytännössä, joiden avulla organisaatio pystyy saavuttamaan halutut liikenneturvallisuustulokset. Suomessa Liikennevirasto on osallistunut standardin laatimiseen.

Liikenneturvallisuusjärjestelmän sertifioinnista on apua kuljetusliikkeille ja muille organisaatioille, jotka haluavat luoda, soveltaa, ylläpitää ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistua kansainvälisestä yhdenmukaisuudesta luomansa turvallisuuspolitiikan kanssa. Jotkut kuljetusten tilaajat voivat edellyttää vastuullista ja turvallista toimintaa kuten kuljetusten liikenneturvallisuuden suunnittelua, jolloin ko. johtamisjärjestelmästä on myös kilpailuetua.

Kiwa Inspectalla on monipuolinen ja laaja kokemus eri alojen ja toimijoiden johtamisjärjestelmistä sekä osaamista kuljetusalalta.