• Metsänomistajat

PEFC-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa edistetään vapaaehtoisesti. PEFC on kansainvälinen tunnus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotetusta puusta, jota metsäteollisuuden kansainväliset asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät yhä useammin etsivät.

Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin ja PEFC-merkin käyttöön. Sertifiointia tehdään aluetasolla, metsänomistajakohtaisena tai metsänomistajien ryhmää koskien. Jotta alue saisi sertifikaatin, on metsänomistajien ja muiden metsätalouden toimijoiden - kuten metsänhoitoyhdistysten, puunkorjuuorganisaatioiden, metsäkeskuksen, metsäteollisuuden ja metsäpalveluyrittäjien - sitouduttava sertifiointikriteerien mukaiseen toimintaan. Vastaavasti metsänomistaja on sitouduttava kriteerien noudattamiseen ja varmistettava, että myös metsissä toimivat palveluntarjoajat toimivat kriteerien mukaisesti.

Tyypilliset asiakkaat

  • Metsänomistajat

Kiwa Inspecta on metsäsertifioinut metsiä Suomessa ja Venäjällä vuodesta 1999. Yli puolet Suomen metsistä on Kiwa Inspectan sertifioimia ja Kiwa Inspecta on markkinajohtaja PEFC-sertifioiduissa metsissä Venäjällä.

Standardit:

PEFC-sertifikaatin ja metsäsertifioinnin edut

  • Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön , metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Metsäsertifiointi mahdollistaa puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnin
  • Metsäsertifiointi mahdollistaa PEFC-tuotemerkin käytön
  • PEFC nostaa puun myyntiarvoa
  • PEFC on kansainvälinen tunnus, joka helpottaa puun pääsyä markkinoille

Lisätietoja PEFC:stä ja metsäsertifioinnista PEFC Suomen sivuilta.