• Metsänomistajat


PEFC™-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa edistetään vapaaehtoisesti. PEFC™ on kansainvälinen tunnus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotetusta puusta, jota metsäteollisuuden kansainväliset asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät yhä useammin etsivät.

Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin ja PEFC™-merkin käyttöön. Sertifiointia tehdään aluetasolla, metsänomistajakohtaisena tai metsänomistajien ryhmää koskien. Jotta alue saisi sertifikaatin, on metsänomistajien ja muiden metsätalouden toimijoiden - kuten metsänhoitoyhdistysten, puunkorjuuorganisaatioiden, metsäkeskuksen, metsäteollisuuden ja metsäpalveluyrittäjien - sitouduttava sertifiointikriteerien mukaiseen toimintaan. Vastaavasti metsänomistaja on sitouduttava kriteerien noudattamiseen ja varmistettava, että myös metsissä toimivat palveluntarjoajat toimivat kriteerien mukaisesti.

Tyypilliset asiakkaat

  • Metsänomistajat

Kiwa Inspecta on metsäsertifioinut metsiä Suomessa ja Venäjällä vuodesta 1999. Yli puolet Suomen metsistä on Kiwa Inspectan sertifioimia ja Kiwa Inspecta on markkinajohtaja PEFC™-sertifioiduissa metsissä Venäjällä.

Standardit:

PEFC-sertifikaatin ja metsäsertifioinnin edut

  • Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön , metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Metsäsertifiointi mahdollistaa puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnin
  • Metsäsertifiointi mahdollistaa PEFC™-tuotemerkin käytön
  • PEFC nostaa puun myyntiarvoa
  • PEFC on kansainvälinen tunnus, joka helpottaa puun pääsyä markkinoille

Lisätietoja PEFC™:stä ja metsäsertifioinnista PEFC Suomen sivuilta.