Kiinteistön materiaaleissa kasvaa erilaisia mikrobilajeja, joiden määrä ja lajisto voivat muuttua esimerkiksi rakenteiden kostuessa. Käyttäjät voivat tällöin altistua normaaleista poikkeaville epäpuhtauksille. Ongelman selvittämiseksi on tarpeen suorittaa sisäilmamittaus eli sisäilman mikrobianalyysi sekä materiaalinäytteiden mikrobianalyysi. Mikrobilaboratoriomme on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T270. Tutkimusmenetelmillämme on myös Eviran hyväksyntä.


Mikrobitutkimus paljastaa homeen ja muut mikrobit

Mikrobitutkimuksen avulla osoitetaan rakenteessa tai sisäilmassa esiintyvä mikrobihaitta. Sisäilmamittauksesta ja rakennusmateriaalinäytteistä tehtävät mikrobitutkimukset tukevat tarvittaessa rakenteellisia kuntotutkimuksia ja ovat usein osana sisäilman laatututkimuksia.

Mikrobitutkimuksen tuloksena asiakas saa raportin, joka ilmaisee sisäilman tai materiaalinäytteen sisältämien mikrobien määrän: homeet, hiivat, sädesienet ja muut bakteerit eriteltynä sekä homeet suku-/lajitasolle määriteltynä. Kosteusvaurioon viittaavat mikrobit mainitaan erikseen.

Näytetuloksia käytetään sisäilmamittauksissa osana sisäilman mikrobihaitan käyttäjille aiheuttamien riskien arviointia. Sisäilmamittauksen tulokset antavat johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille perusteet, joita voidaan hyödyntää korjaussuunnittelussa.

Laboratoriomme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset tutkimukset ovat akkreditoituja. Akkreditointi kattaa sekä suoraviljely- että laimennosviljelymenetelmät.

Lisäksi Evira on hyväksynyt laboratoriomme asumisterveystutkimuksia tekeväksi laboratorioksi. Hyväksyntä koskee materiaalinäytteiden laimennosviljelyjä, suoraviljelyjä ja ilmanäytteiden mikrobitutkimuksia.

Katso Eviran rekisteriote

Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset

  • Materiaalinäytteen laimennosviljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Materiaalinäytteen suoraviljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Ilmanäytteen viljely (FINAS-akkreditoitu, Eviran hyväksyntä)
  • Pintasivelynäytteen viljely

Sisäilman ja materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksen edut

  • Täydentää/tarkentaa sisäilma- ja kuntotutkimuksia
  • Määrittelee mikrobien määrän ja lajiston
  • Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä
  • Tukee selvitysten luotettavuutta

Näytteiden toimitus

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin. Tältä sivulta voit ladata tutkimuspyyntölomakkeet. Katso Näytteiden toimitusohjeet ja yhteystiedot tarkempia ohjeita varten.