Nimensä mukaisesti NDT-tarkastusta eli rikkomatonta aineenkoetusta toteuttaessa testattavaa kohdetta ei tarvitse rikkoa. NDT-tarkastukset soveltuvat muun muassa materiaalien eheyden määrittelyyn, tuotekehityksen tueksi, valmistuksen seurantaan, kehittämiseen tai valvontaan sekä valmistuksen ja asennuksen laadunvarmistukseen.

NDT-tarkastus varmistaa turvallisuusvaatimuksien täyttymisen

Ennen käyttöönottoa laitokset ja laitteet tarkastetaan soveltuvilla NDT-menetelmillä, jotta laitoksille ja laitteille asetetut turvallisuus- ja muut vaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi hitsauksen laatu tarkistetaan hitsaussaumojen röntgenkuvauksella tai ultraäänitarkastuksella. NDT-tarkastus on myös olennainen osa kunnonvalvontaa ja vuosihuoltoseisokkeja. Prosessin käytön aikana sovellettavien menetelmien avulla laitoksen jatkuva, turvallinen ja taloudellinen käyttö voidaan varmistaa toimintaa keskeyttämättä.

NDT-tarkastukset suoritetaan usein perinteisillä NDT-menetelmillä, jotka toimivat palvelutarjontamme vahvana perustana. Asiakastarpeisiin ja tuleviin haasteisiin vastataksemme olemme myös kehittäneet uudenlaisia edistyneitä NDT-menetelmiä vuosien ajan. Kehittyneet tekniikat ovat tuloksellisia erityisesti tilanteissa, joissa tavanomaisten NDT-tarkastusmenetelmien käyttö on mahdotonta esimerkiksi kohteen geometristen ominaisuuksien vuoksi. Myös laajojen alueiden poikkeavuuksien tai vaurioiden kartoitus on yleensä nopeinta ja kustannustehokkainta kehittyneillä menetelmillä.

Menetelmämme koostuvat perinteisistä ja kehittyneistä NDT-tarkastuksista, joiden yhdistelmillä pystymme löytämään ratkaisun vaativiinkin ongelmiin ja asiakastarpeisiin.

Kiwa Inspectan NDT-tarkastus toteutetaan seuraavilla menetelmillä

 • Silmämääräiset tarkastukset (VT) ja endoskooppitarkastukset
 • Magneettijauhetarkastukset (MT)
 • Tunkeumanestetarkastukset (PT)
 • Radiografiset tarkastukset (RT)
 • Ultraäänitarkastukset (UT)
 • Pyörrevirtatarkastukset (ET)
 • Vuototarkastukset (LT)
 • Materiaalintunnistus (PMI)
 • Edistynyt RT: digitaalinen radiografia (Digiröntgen)
 • Edistynyt UT: Phased Array-, TOFD-, EMAT-, IRIS-, TSCAN-, Floorscan- ja Pipescan-tarkastukset, pitkän ja lyhyen kantaman ultraäänitarkastus
 • Edistynyt ET: LFET-, MFL-, SLOFEC-, eddyMax- ja array ET
 • Akustinen emissiomittaus

NDT-tarkastuksen edut

 • Laatupoikkeamien havaitseminen
 • Varmuutta alihankkijoiden laadunseurantaan
 • Virheiden ja vikojen havaitseminen ajoissa turvaa päivittäisiä toimintoja
 • Tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kunnossapitosuunnitelmien tekoon sekä huoltotoimenpiteiden priorisointiin
 • Auttaa kohdistamaan investoinnit ja huollot oikea-aikaisesti oikeisiin paikkoihin
 • Kehittynyt teknologia mahdollistaa haastavien kohteiden tarkastuksen

Tyypilliset kohteet

 • Painelaitteet
 • Mekaaniset laitteet
 • Turvallisuudelle ja käytettävyydelle kriittiset komponentit

Pätevyydet ja standardit

Inspecta Tarkastus Oy (rikkomaton ja rikkova) aineenkoetus on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I005, akkreditointivaatimukset ISO/IEC lSO/IEC 17020 (rikkomaton ja rikkova aineenkoetus) ja testauslaboratorio T011, akkreditointivaatimukset ISO/IEC lSO/IEC 17025. 

 Henkilöstömme on ISO 9712 -Nordtest sertifioitua ja monilla tiimimme jäsenillä on myös ASNT -pätevyys.
Menetelmämme ja henkilöstömme ovat pätevöityjä joko ulkoisen tai sisäisen pätevöintijärjestelmän mukaisesti.

Lue lisää artikkeleitamme NDT-palveluihin liittyen:

Tutustu tästä erilaisiin NDT -menetelmiin videoiden avulla.

Tilaa tarkastus tai kysy lisätietoja