• Painelaitteet
 • Mekaaniset laitteet
 • Turvallisuudelle ja käytettävyydelle kriittiset komponentit

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (NDT, Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Nimensä mukaisesti NDT-tarkastusta eli rikkomatonta aineenkoetusta toteuttaessa testattavaa kohdetta ei tarvitse rikkoa. NDT-tarkastukset soveltuvat muun muassa materiaalien eheyden määrittelyyn, tuotekehityksen tueksi, valmistuksen seurantaan, kehittämiseen tai valvontaan sekä valmistuksen ja asennuksen laadunvarmistukseen.

Ennen käyttöönottoa laitokset ja laitteet tarkastetaan soveltuvilla NDT-menetelmillä, jotta laitoksille ja laitteille asetetut turvallisuus- ja muut vaatimukset täyttyvät. Esimerkiksi hitsauksen laatu tarkistetaan hitsaussaumojen röntgenkuvauksella tai ultraäänitarkastuksella. NDT-tarkastus on myös olennainen osa kunnonvalvontaa ja vuosihuoltoseisokkeja. Prosessin käytön aikana sovellettavien menetelmien avulla laitoksen jatkuva, turvallinen ja taloudellinen käyttö voidaan varmistaa toimintaa keskeyttämättä.

NDT-tarkastukset suoritetaan usein perinteisillä NDT-menetelmillä, jotka toimivat palvelutarjontamme vahvana perustana. Asiakastarpeisiin ja tuleviin haasteisiin vastataksemme olemme myös kehittäneet uudenlaisia edistyneitä NDT-menetelmiä vuosien ajan. Kehittyneet tekniikat ovat tuloksellisia erityisesti tilanteissa, joissa tavanomaisten NDT-tarkastusmenetelmien käyttö on mahdotonta esimerkiksi kohteen geometristen ominaisuuksien vuoksi. Myös laajojen alueiden poikkeavuuksien tai vaurioiden kartoitus on yleensä nopeinta ja kustannustehokkainta kehittyneillä menetelmillä.

Menetelmämme koostuvat perinteisistä ja kehittyneistä NDT-tarkastuksista, joiden yhdistelmillä pystymme löytämään ratkaisun vaativiinkin ongelmiin ja asiakastarpeisiin.

Kiwa Inspectan NDT-tarkastus toteutetaan seuraavilla menetelmillä

 • Silmämääräiset tarkastukset (VT) ja endoskooppitarkastukset
 • Magneettijauhetarkastukset (MT)
 • Tunkeumanestetarkastukset (PT)
 • Radiografiset tarkastukset (RT)
 • Ultraäänitarkastukset (UT)
 • Pyörrevirtatarkastukset (ET)
 • Vuototarkastukset (LT)
 • Materiaalintunnistus (PMI)
 • Edistynyt RT: digitaalinen radiografia (Digiröntgen)
 • Edistynyt UT: Phased Array-, TOFD-, EMAT-, IRIS-, TSCAN-, Floorscan- ja Pipescan-tarkastukset, pitkän ja lyhyen kantaman ultraäänitarkastus
 • Edistynyt ET: LFET-, MFL-, SLOFEC-, eddyMax- ja array ET
 • Akustinen emissiomittaus

NDT-tarkastuksen edut

 • Laatupoikkeamien havaitseminen
 • Varmuutta alihankkijoiden laadunseurantaan
 • Virheiden ja vikojen havaitseminen ajoissa turvaa päivittäisiä toimintoja
 • Tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kunnossapitosuunnitelmien tekoon sekä huoltotoimenpiteiden priorisointiin
 • Auttaa kohdistamaan investoinnit ja huollot oikea-aikaisesti oikeisiin paikkoihin
 • Kehittynyt teknologia mahdollistaa haastavien kohteiden tarkastuksen

Tyypilliset kohteet

 • Painelaitteet
 • Mekaaniset laitteet
 • Turvallisuudelle ja käytettävyydelle kriittiset komponentit

Pätevyydet ja standardit

Kiwa Inspectan rikkomattoman aineenkoetuksen palveluille on myönnetty ISO/IEC 17025 -standardin mukainen akkreditointi. Henkilöstömme on EN 473 -sertifioitua ja monilla tiimimme jäsenillä on myös ASNT-pätevyys. Menetelmämme ja henkilöstömme ovat pätevöityjä joko ulkoisen tai sisäisen pätevöintijärjestelmän mukaisesti.