Palon tai hätätilanteen sattuessa esim. nosto-ovista voi kehkeytyä pullonkauloja. Lisäksi puutteelliset tai vialliset ovet voivat olla vaarallisia liikuntarajoitteisille, vanhuksille ja lapsille. Uusissakin ovissa ilmenee puutteellisia rakenteita ja turvalaitteiden häiriöitä. Vastuullisesti toimiville kiinteistönhaltijoille on tarjolla konekäyttöisten ovien turvallisuustarkastuspalvelu, jossa tutkimme oven toiminnan normaalissa käytössä ja hätätilanteessa.

Ovien turvallisuustarkastus tähtää sähkökäyttöisten ovien ja porttien turvalliseen toimintaan tarkastamalla niiden toimintakunnon määrävälein asiantuntijan toimesta. Tarkastuksella varmistetaan myös ovien ja porttien hätäpoistumis- ja palotilannetoiminta.

Uusien ovien varmennustarkastus eli turvallisuuden kartoitus tuo esiin toimituksen mahdolliset puutteelliset rakenteet ja turvalaitteet jo takuuaikana. Ovien tarkastuksen kartoituksessa arvioidaan myös laitteen soveltuvuus ympäristöön.

Kartoituksen päätteeksi asiakas saa jokaisen tarkastettavan oven turvallisuuden tarkastusraportin, jonka perusteella annetaan toimenpide-ehdotukset havaittujen puutteiden korjaustarpeista.

Mitä oven turvallisuustarkastukseen kuuluu?

  • Sulkeutuvien aukkojen turvalaitteiden (mm. voimanrajoitus, valoverho, tutka) toiminnan testaus mittaamalla tai testikappaleilla.
  • Mekaanisten rakenteiden tarkastus. Näihin kuuluvat mm. raot, terävät kulmat, lasien ominaisuudet, voimansiirron ja ohjainten/rullien kunto, johteilta tai saranoilta putoamisen esto, liittäminen ympäröiviin rakenteisiin.
  • Ohjauslaitteiden oikean toiminnan testaus sekä niiden sijainnin ja merkintöjen todennus.
  • Testataan mahdollisten hätäavauslaitteiden (esim. poistumisreitin ovi) toiminta. Laitteita ovat mm. mekaaniset vapautinlaitteet ja varavoima (akut)
  • Testataan palo-oviksi tyypitettyjen ovien toiminta palotilanteessa. Esimerkiksi automaattinen sulkeutuminen ja salpautuminen (voidaan toteuttaa testisavulla).
  • Asiakirjojen tarkastus: huolto-ohjeet, huoltopäiväkirja ja huoltomerkinnät

Turvallisuustarkastuksen päätteeksi oveen kiinnitetään ”Tarkastettu” –tarra. Jos ovessa havaitaan merkittäviä turvallisuutta heikentäviä puutteita tarra kiinnitetään vasta, kun nämä puutteet on todettu korjatuksi.

Oviturvallisuuden raportointi

Jokaisesta ovesta tai portista tehdään oma tarkastusraportti. Raportin sisältö jaotellaan tarkastuskokonaisuuksiin, esimerkiksi ”mekaaniset rakenteen”, ”turva- ja ohjauslaitteet”, ”hätäavaus”, ”palotoiminta” ja ”asiakirjat”.

Jokaisesta kokonaisuudesta merkitään tarkastusraporttiin onko asia kunnossa tai merkitään mahdolliset puutteet selkeästi, kirjallisessa muodossa.

Standardit ja määrävälit

Yli 2,9 metriä korkean sähkökäyttöisen nosto-oven tarkastukset tehdään hissiturvalli­suuslain 1134/2016 mukaisesti neljän vuoden välein.

Turvallisuustarkastus tehdään nykyisten standardien SFS-EN 16361 ja SFS-EN 13241-1 perusteella. Kartoitus suositellaan toteutettavaksi kaikille sähkökäyttöisille oville neljän vuoden välein.

Nosto-ovien ja muiden ovien turvallisuustarkastuksen edut

  • Varmuus ovien ja porttien toiminnasta palo- ja hätätilanteissa
  • Ovien turvallisen toiminnan varmistaminen
  • Ovien korjauskustannusten hallinta
  • Ovien toimintavarmuuden parantuminen