• Kaikenlaiset nosturit
 • Nostoapuvälineet
 • Kuormaussillat
 • Autonostimet
 • Takalaitanostimet
 • Työtasot tilapäiseen käyttöön
 • Siirrettävät henkilönostimet
 • Siirrettävät koneet (paalutuskoneet, kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, liikkuvat nosturit jne.)
 • Näyttämöiden nostolaitteet
 • Varastointilaitteet / lavatelineet
 • Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistot

Nosturitarkastusten pohjalta saadaan runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää turvallisuuden ja toiminnallisen luotettavuuden varmistamiseen. Nosturitarkastuksen ja nostolaitteen tarkastuksen jälkeen laitteiden elinikä pitenee. Nosturitarkastuksen tulokset toimivat arvokkaana palautteena käytölle ja kunnossapidolle sekä antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista, jolloin kustannuksilta, äkillisiltä käyttöhäiriöiltä ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta voidaan välttyä.

Nosturitarkastus on siis paljon muutakin kuin lakien ja määräysten noudattamista. Kokenut tarkastaja huomaa heti, jos laatu ei vastaa standardeja, ja voi täten vaikuttaa myönteisesti toimintavarmuuteen sekä tuotantoon että tuotteen laatuun.

Kiwa Inspecta tarjoaa kaikenlaisia nosturitarkastuksia ja muiden nostolaitteiden tarkastuksia. Teemme tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin. Monet nosturitarkastuksista perustuvat lainsäädäntöön ja niistä vaaditaan virallinen pöytäkirja. Toisten lähtökohdat ovat kaupallisia, ja ne tehdään asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. 

Kiwa Inspectan palvelun perustana on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, käytännönläheiset toimintatavat ja selkeä dokumentointi. Nosturitarkastuksissa ja nostolaitteiden tarkastuksissa sovelletaan alan viimeisintä tietoa ja käytetään uusimpia tarkastusmenetelmiä sekä monipuolisia tarkastus- ja tutkimuslaitteistoja. Rehellisyys ja kunnioitus yhteistyökumppaneita kohtaan ovat meille itsestäänselvyyksiä ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. 

Nosturitarkastuksen ja nostolaitteiden tarkastuksen edut

 • Vahinkojen riski pienenee
 • Laitteiston käytettävyys paranee
 • Nosturitarkastukset ja nostolaitteiden tarkastukset tarjoavat hyvän pohjan huoltojen ja investointien suunnittelulle
 • Kiwa Inspectalla on erinomainen tekninen osaaminen, kattava palveluvalikoima ja laaja toimipisteverkosto
 • Uusimman nosturitarkastuksen ja nostolaitteiden tarkastusten tarkastusmenetelmät, tarkastus- ja tutkimuslaitteistot

Tyypilliset kohteet

 • Kaikenlaiset nosturit
 • Nostoapuvälineet
 • Kuormaussillat
 • Autonostimet
 • Takalaitanostimet
 • Työtasot tilapäiseen käyttöön
 • Siirrettävät henkilönostimet
 • Siirrettävät koneet (paalutuskoneet, kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, liikkuvat nosturit jne.)
 • Näyttämöiden nostolaitteet
 • Varastointilaitteet / lavatelineet
 • Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistot

Määräystenmukaisuus

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.