Nosturi on pitkäikäinen sijoitus ja on käytössä usein vuosikymmeniä. Se ei kuitenkaan toimi luotettavasti ja turvallisesti koko käyttöikäänsä ilman kunnossapidollisia toimenpiteitä. Myös tekniikan kehitys tuo tarjolle nosturin toimintaa ja käytettävyyttä parantavia ratkaisuja. 

Luotettava ja riippumaton nosturin kuntoanalyysi

Nosturin kuntoanalyysissä selvitetään nosturin teknistä kuntoa ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa hyödyntäen kehittyneitä tarkastusmenetelmiä. Analyysi antaa tietoa välttämättömistä ja hyödyllisistä toimenpiteistä, joilla nosturi saadaan palvelemaan luotettavasti ja tehokkaasti koko käyttöikänsä. Sen perusteella myös investointi uuteen nosturiin osataan tehdä oikeaan aikaan.

Nosturin kuntoanalyysi on tarpeellinen työkalu silloin, kun nosturi on toiminnan kannalta tärkeässä roolissa, sen toimintahäiriöt aiheuttavat tuotannollisia häiriöitä ja kustannuksia ja/tai sen korjaustyöt, modernisoinnit tai uusiminen on voitava ennakoida tuotannon vuoksi mahdollisimman hyvin.

Tuloksena tilaaja saa tietää nosturin tämänhetkisen kunnon, jäljellä olevan käyttöiän tarkoitetussa käytössä, todennäköiset edessä olevat korjaustarpeet sekä ehdotuksia toimintaa parantavista modernisoinneista.

Kiwa Inspecta on riippumaton laite- ja varaosavalmistajista. Toteamme objektiivisesti korjaus- ja parannustarpeet, jatkotoimenpiteiden ollessa valittavista miltä tahansa osaavalta toimijalta.

Nosturin kuntoanalyysin edut

  • Osataan ennakoida korjaustoimenpiteitä
  • Saadaan tietoa miten nosturin käytettävyyttä voitaisiin parantaa
  • Saadaan tietoa kuinka pitkään nosturi voi palvella turvallisesti ja kustannustehokkaasti nykyisellään ja miten sen elinikää voisi jatkaa esimerkiksi modernisoimalla.

Tyypilliset käyttökohteet

  • Paperitehtaat, satamat, telakat, voimalaitokset
  • Nosturit, joiden käyttökatkos aiheuttaa kustannuksia
  • Tampuurinosturit, satamanosturit, telakoiden lohkoasennuksiin käytettävät nosturit ja voimalaitosten isot nosturit