Nosturi on pitkäikäinen sijoitus ja on käytössä usein vuosikymmeniä. Se ei kuitenkaan toimi luotettavasti ja turvallisesti koko käyttöikäänsä ilman kunnossapidollisia toimenpiteitä. Myös tekniikan kehitys tuo tarjolle nosturin toimintaa ja käytettävyyttä parantavia ratkaisuja. 

Luotettava ja riippumaton nosturin kuntoanalyysi

Nosturin kuntoanalyysillä selvitämme nosturin teknisen kunnon ja soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa hyödyntäen kehittyneitä tarkastusmenetelmiä.  Analyysi antaa sinulle tietoa välttämättömistä ja hyödyllisistä toimenpiteistä, joiden avulla saat nosturin palvelemaan luotettavasti ja tehokkaasti koko käyttöikänsä. Kuntoanalyysin perusteella osaat myös investoida uuteen nosturiin oikeaan aikaan.

Nosturin kuntoanalyysi on tarpeellinen työkalu silloin, kun nosturi on toiminnan kannalta tärkeässä roolissa, sen toimintahäiriöt aiheuttavat tuotannollisia häiriöitä ja kustannuksia ja/tai sen korjaustyöt, modernisoinnit tai uusiminen on voitava ennakoida tuotannon vuoksi mahdollisimman hyvin.

Tuloksena saat tietää nosturin tämänhetkisen kunnon, jäljellä olevan käyttöiän tarkoitetussa käytössä, todennäköiset edessä olevat korjaustarpeet sekä ehdotuksia toimintaa parantavista modernisoinneista.

Kiwa Inspecta on riippumaton laite- ja varaosavalmistajista. Toteamme objektiivisesti korjaus- ja parannustarpeet, jatkotoimenpiteiden ollessa valittavista miltä tahansa osaavalta toimijalta.

Nosturin kuntoanalyysin edut

  • Osaat ennakoida korjaustoimenpiteitä
  • Saat tietoa, miten nosturin käytettävyyttä voitaisiin parantaa
  • Saat tietoa, kuinka pitkään nosturi voi palvella turvallisesti ja kustannustehokkaasti nykyisellään, ja miten sen elinikää voisi jatkaa esimerkiksi modernisoimalla.

Tyypilliset käyttökohteet

  • Paperitehtaat, satamat, telakat, voimalaitokset
  • Nosturit, joiden käyttökatkos aiheuttaa kustannuksia
  • Tampuurinosturit, satamanosturit, telakoiden lohkoasennuksiin käytettävät nosturit ja voimalaitosten isot nosturit