• Sähköverkot
  • Syöttökaapelit
  • Suur- ja keskijännitekaapelit
  • Moottorit
  • Päätteet
  • Jatkot
  • Muut sähköjärjestelmät

Sähköverkon ja syöttökaapeleiden moitteeton toiminta on elinehto esimerkiksi teollisuudellemme. Vikojen ennakoiva havaitseminen ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia, säästävät toimijat taloudellisilta ja tuotannollisilta ongelmilta. Osittaispurkausmittausta käytetään suur- ja keskijännitekaapeleiden, -moottoreiden, -päätteiden ja jatkosten mittaamiseen osittaispurkausten suhteen. Mittaus ei aiheuta jännitekatkoa eli se voidaan suorittaa jännitteiseen kaapeliin. Mittaus antaa luotettavaa tietoa laitteen kunnosta ja auttaa arvioimaan huoltotarpeita sekä elinikää. Se mahdollistaa huoltotoimenpiteiden kohdistamisen ajankohtaan, joka häiritsee mahdollisimman vähän tuotantoa ja minimoi taloudelliset menetykset.

Osittaispurkausten mittauksella voidaan valvoa sähköjärjestelmien kuntoa ja ennakoida niiden korjaus- ja huoltotarpeita. Oikein suunnitelluilla ja ajoitetuilla huoltotoimenpiteillä taataan keskeytyksetön ja yllätyksetön sähkön jakelu ja verkon toiminta. Huoltotoimenpiteet ja korjaukset voidaan ajoittaa hetkeen, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa, kustannuksia ja taloudellisia menetyksiä.

Osittaispurkausmittaus tehdään jännitteiseen kaapeliin eli se ei aiheuta jännitekatkoa. Jatkuvalla sopimuksella säännöllisistä vuotuisista mittauksista saadaan tietoa kaapelissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Mittaus auttaa verkkoyhtiöitä ja teollisuuden kunnossapitoa mm. kohdentamaan saneeraus- ja korjauspäätökset oikeisiin paikkoihin oikea-aikaisesti.

Kiwa Inspecta tarjoaa osittaispurkausmittaukset joustavasti, laadukkaasti ja ammattitaitoisesti kilpailukykyiseen hintaan. Syöttökaapelien säännöllisellä mittauksella saadaan luotettavaa tietoa kaapelin kunnosta ja ennakoitavasta eliniästä.

Osittaispurkausmittauksen edut

  • Osittaispurkausmittauksesta ei aiheudu jännitekatkoa. Mittaus suoritetaan jännitteiseen kaapeliin
  • Kilpailukykyinen hinta
  • Voidaan tehdä jatkuva sopimus säännöllisestä osittaispurkausmittauksesta
  • Mittauksen perusteella voidaan ennakoida huolto- ja korjaustarve