Rakennusmateriaaleissa esiintyvien  haitallisten kemiallisten yhdisteiden kuten PAH- ja PCB-yhdisteiden kartoittaminen on rakennusterveys- ja työturvallisuuskysymys. Haitta-aineanalyysi tukee kiinteästi lakisääteisiä vaarallisen jätteen selvityksiä ja rakennetun ympäristömme riskien hallintaa.

PAH- ja PCB-näytteiden tutkiminen

Analysoimme materiaalinäytteistä terveydelle vaaralliset 16 (PAH) tai seitsemän (PCB) yhdisteen kokonaispitoisuuden sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. Olemme FINAS akkreditoitu laboratorio ja menetelmämme pohjautuvat kansainvälisiin standardeihin.

 • PAH-yhdisteet tutkitaan ISO 18287:2006 -standardiin pohjautuvalla menetelmällä.
 • PCB-yhdisteet tutkitaan ISO 15308:2016 -standardiin pohjautuvalla menetelmällä.

PAH- ja PCB-analyysin edut

 • Tukee haitta-ainekartoituksen johtopäätöksiä
 • Täydentää sisäilman riskiselvityksiä
 • Edesauttaa työturvallisuussuunnittelua ja urakkalaskentaa

Tutkimuskohteet

 • Asuinkiinteistöt
 • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
 • Julkiset rakennukset

Tyypilliset esiintymispaikat

 • saumaukset
 • vesieristeet
 • maalit
 • teollisuuden tilojen liukkaudenestolattiat

Näytteiden toimitus

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin. Tältä sivulta voit ladata tutkimuspyyntölomakkeet. Katso Näytteiden toimitusohjeet ja yhteystiedot tarkempia ohjeita varten.

Missä rakennusmateriaaleissa haitta-aineita esiintyy

Suomessa vuosina 1890 - 1950 rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, jotka voivat sisältää suuria pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteet koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Erilaisia PAH-yhdisteitä on tuhansia, joista 16 on ympäristöviranomaistahon (EPA) priorisoimaa yhdistettä.

Suomessa PCB-yhdisteitä on käytetty rakennusmateriaaleissa 1950-luvun loppupuolelta ainakin vuoteen 1974 asti. Koska tarkkaa lopetusvuotta ei ole voitu määrittää, pitäisi PCB-pitoisuus tutkia saumausmassoista ja maaleista, jotka on asennettu ennen vuotta 1990. Tyypillinen PCB:tä sisältävä rakennusmateriaali on polysulfidipohjainen elastinen saumausmassa, jota on käytetty elementtirakenteisten rakennusten elementtien, ikkunoiden, ovien ja julkisivuvarusteiden saumauksissa. Muita materiaaleja, joiden tiedetään mahdollisesti sisältävän PCB-yhdisteitä, ovat kloori- ja syklokautsumaalit sekä teollisuustilojen karkeapintaiset liukkaudenestolattiat. Saumausmassoissa ja maaleissa PCB-yhdisteitä on käytetty materiaalien pehmittiminä, palonestoaineina ja kosteudenkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.