PAH- ja PCB-yhdisteiden analyysi vähentää riskejä

PAH- ja PCB-yhdisteet kuuluvat yleisimmin rakennuksissa esiintyviin haitta-aineisiin asbestin ohella. Ne on todettu ympäristölle ja terveydelle vaarallisiksi. Työturvallisuuslain mukaan pitää ennen remontin tai purkutyön alkua selvittää esiintyykö kiinteistössä PAH- ja PCB-yhdisteitä. Haitta-aineanalyysilla voitte varmistaa, että purkutyö sujuu turvallisesti ja purkujäte käsitellään ympäristömääräyksien mukaisesti. 

Laboratoriomme menetelmät on optimoitu nimenomaan rakennusmateriaalien tutkimiseen. Tutkimme PAH- ja PCB-yhdisteiden esiintymisen kehittyneellä kaasukromatografia-massaspektrometrilaitteistolla, joka paljastaa raja-arvojen ylitykset. Analysoimme materiaalinäytteistä terveydelle vaaralliset 16 (PAH) tai seitsemän (PCB) yhdisteen kokonaispitoisuuden sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. 

PAH- ja PCB-analyysin edut

  • Tukee haitta-ainekartoituksen johtopäätöksiä
  • Täydentää sisäilman riskiselvityksiä
  • Edesauttaa työturvallisuussuunnittelua ja urakkalaskentaa

Tutkimuskohteet

  • Asuinkiinteistöt
  • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Julkiset rakennukset

Tyypilliset esiintymispaikat

  • saumaukset
  • vesieristeet
  • maalit
  • teollisuuden tilojen liukkaudenestolattiat

Näytteiden toimitus

Näytteet voit lähettää postitse, toimittaa suoraan laboratorioon tai näytepostilaatikoihin. Tältä sivulta voit ladata tutkimuspyyntölomakkeet. Katso Näytteiden toimitusohjeet ja yhteystiedot tarkempia ohjeita varten.

Missä rakennusmateriaaleissa haitta-aineita esiintyy

Suomessa vuosina 1890 - 1950 rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, jotka voivat sisältää suuria pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteet koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Erilaisia PAH-yhdisteitä on tuhansia, joista 16 on ympäristöviranomaistahon (EPA) priorisoimaa yhdistettä.

Suomessa PCB-yhdisteitä on käytetty rakennusmateriaaleissa 1950-luvun loppupuolelta ainakin vuoteen 1974 asti. Koska tarkkaa lopetusvuotta ei ole voitu määrittää, pitäisi PCB-pitoisuus tutkia saumausmassoista ja maaleista, jotka on asennettu ennen vuotta 1990. Tyypillinen PCB:tä sisältävä rakennusmateriaali on polysulfidipohjainen elastinen saumausmassa, jota on käytetty elementtirakenteisten rakennusten elementtien, ikkunoiden, ovien ja julkisivuvarusteiden saumauksissa. Muita materiaaleja, joiden tiedetään mahdollisesti sisältävän PCB-yhdisteitä, ovat kloori- ja syklokautsumaalit sekä teollisuustilojen karkeapintaiset liukkaudenestolattiat. Saumausmassoissa ja maaleissa PCB-yhdisteitä on käytetty materiaalien pehmittiminä, palonestoaineina ja kosteudenkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.