• Kiinteistöt
  • Rakennukset
  • Rakennustyömaat

Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa. Rakennus- tai korjaushankkeissa on usein pitkiäkin alihankintaketjuja, jolloin vastuu yksittäisestä työvaiheista hämärtyy helposti ilman asiantuntevaa valvontaa.

Kiwa Inspecta tarjoaa sekä paikallis- että asiantuntijavalvontaa eri tarpeisiin. Tarjoamme myös kosteuskoordinaattorin palvelut esim. Kuivaketju10-toimenpidemallin mukaiseen rakentamiseen.

Paikallisvalvonnan sisältö sovitaan tilaajan kanssa, huomioiden tilaajan mahdollisuudet osallistua projektiin. Valvontaan voi sisältyä tekninen laadunvalvonta, työmaavalvonta ja työvaiheiden tarkastus. Havainnot dokumentoidaan ja saatetaan tiedoksi urakoitsijalle ja tilaajalle. Tarvittaessa reklamoidaan urakoitsijaa.

Myös urakkalaskujen tarkastaminen, aikataulujen seuranta, työmaakokousten järjestäminen ja pöytäkirjojen laatiminen kuuluvat valvontaan, kuten myös urakan vastaanotto- ja jälkitarkastusten pitäminen

Asiantuntijavalvojalla on pääsy rakennustyömaalle, hän tarkastaa tarvittaessa mm. urakkasopimuksen, tekniset piirustukset ja raken-nustyöselitykset sekä tarkastaa ja varmistaa korjausten kriittiset kohdat ennen niiden peittämistä tai pinnoittamista. Valvoja myös seuraa työtapojen ja materiaalien asianmukaisuutta. Asiantuntijavalvoja ei ole kohteen rakennusaikainen paikallisvalvoja eikä ole riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan.

Valvonnan tuomat edut

  • Työvaiheiden toteutus sovitusti
  • Rakentamisen laadun varmistaminen
  • Tilaajan edun toteutuminen