Painelaitteiden määräaikaistarkastusten korvaaminen seurannalla

Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat Suomessa lakisääteistä. Tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus, kunto sekä mahdolliset poikkeamat voidaan havaita ennen niistä koituvia turvallisuus- tai talousongelmia. Tiettyjen painelaitteiden määräaikaistarkastukset voidaan korvata painelaitteiden seurannalla. Painelaiteseurannan tarkastuksia voidaan tehdä laitoksen käynnin aikana, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta, sisällön välivarastoimiselta sekä painelaitteen tyhjennykseltä.

Painelaitteiden seurannalla korvataan määräaikaistarkastukseen kuuluvat sisäpuolinen tarkastus sekä painekoe käyttämällä ainetta rikkomattomia menetelmiä (NDT), joiden avulla kartoitetaan laitoksen painelaitteiden ja putkistojen kunto. Tulosten raportoinnin lisäksi laaditaan seurantasuunnitelma, jonka Hyväksytty laitos tarkastaa ja arvioi, että tarpeelliset toimenpiteet on tehty ja voidaan varmistua painelaitteen turvallisesta toiminnasta. Kiwa (Inspecta Tarkastus Oy) on Hyväksytty laitos  ja voi tarkastaa sekä arvioida, että tarpeelliset toimenpiteet on tehty ja painelaitteen toiminta turvallista. 

Hyväksytty laitos tekee seurannasta sopimuksen asiakkaan kanssa ja toiveesi mukaisesti hoidamme seurannasta ilmoittamisen Tukesille.

Painelaitteiden seurannan myötä yrityksesi täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset painelaitteille ja saat lisäksi tarpeellista lisätietoa turvallisuuden, käytettävyyden ja laitehallinnan kannalta, joiden avulla mahdolliset korjaukset ja investoinnit voidaan suunnitella hallitusti.

Painelaitteiden seurantaa voidaan soveltaa: 

 • kylmälaitosten painelaitteille, 
 • muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatuille painelaitteille, sekä 
 • rakenteellisista syistä vaikeasti tarkastettaville painelaitteille.

Meillä on rautainen asiantuntemus, pitkä kokemus ja kehittyneimmät tarkastusmenetelmät painelaitteiden seurantaan sekä koko Suomen kattava toimipisteverkosto.

Painelaitteiden seurannan toimenpidesisältö

Kartoitamme NDT-menetelmien avulla laitoksen painelaitteiden ja putkistojen kunnon sekä arvioimme mahdolliset riskit. Raportoimme tulokset ja laadimme seurantasuunnitelman, jonka hyväksytty laitos tarkastaa. 

Palvelu räätälöidään yksilöllisesti tarpeesi huomioiden. Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, jotta voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi. Teemme yhdessä sopimuksen seurannasta ja voimme toiveittesi mukaan hoitaa seurannasta ilmoittamisen Tukesille.

Palvelun osa-alueet

• Laitoksella riskien arviointi

• Peruskuntokartoitus / Päivitys

• Painelaitteiden ja putkistojen NDT-tarkastukset

• Seurantasuunnitelman ja sopimuksen teko

• Tukesin kanssa asiointi

Painelaitteiden seurannan edut

Painelaitteiden seuranta täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset painelaitteille. Lisäksi saat tarpeellista tietoa turvallisuuden, käytettävyyden ja laitehallinnan kannalta. Tietojen avulla voit suunnitella mahdolliset korjaukset ja investoinnit hallitusti.

 • Ei vaadi laitoksen alasajoa eikä tuotannon keskeytyksiä.
 • Tehostettu ja kohdistettu tarkastustoiminta parantaa turvallisuutta.
  • Tunnistamme painelaitteiden ja putkiston riskikohdat sekä niiden vikaantumistyypit
 • Selvitämme laitoksen kunnon ja varmistamme sen turvallisen käytön.
  • Täytetämme lain vaatimukset painelaitteille ja putkistoille, jotka kuuluvat lakisääteisten määräaikaistarkastusten piiriin.
  • Voimme ennakoida mahdolliset alasajot sekä investoinnit.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Ammoniakki- ja hiilidioksidilaitokset
  • Elintarviketeollisuus
  • Jäähallit
  • Kylmä- ja pakkasvarastot
  • Kauppojen kylmälaitteet
 • Kiinteistöjen vedenjäähdytyskoneikot
 • Kemikaaliteollisuus

Painelaitelaki, painelaitestandardit ja ohjeet

 • Painelaitelaki 1144/2016 58§, 63§
 • Valtioneuvoston asetus 1549/2016 12§
 • Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta


Tilaa palvelu tai kysy lisätietoja