Laaja-alaiset tarkastuspalvelut

Tarkastamme laaja-alaisesti erilaisia painelaitteita, pienistä autoklaaveista ja säiliöistä alkaen suuriin voimalaitoskattiloihin. Asiantuntijamme voivat tarkastaa ja tehdä kuntoarvioinnin myös rekisteröimättömille painelaitteille. Teemme painelaitteen tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin.

Monet painelaitteiden tarkastuksista ovat lainsäädäntöön perustuvia ja niistä vaaditaan virallinen pöytäkirja. Toisten lähtökohdat ovat kaupallisia, ja toteutamme ne toiveidenne mukaisesti. Kiwa Inspecta on erikoistunut suurten huoltoseisokkien painelaitteiden tarkastusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Painelaitteiden tarkastuksen edut

Painelaitetarkastusten pohjalta saat runsaasti tietoa, jota voit käyttää painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseen ja painelaitteiden eliniän pidentämiseen. Tarkastuksen tulokset toimivat arvokkaana palautteena laitteiden kunnossapidolle ja antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista. Niiden avulla voitte välttyä ylimääräisiltä kustannuksilta, äkillisiltä käyttöhäiriöiltä ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta.

 • Vahinkojen riski pienenee
 • Painelaitteiston käytettävyys paranee
 • Tarkastukset tarjoavat hyvän perustan huoltojen ja investointien suunnittelulle

Määräystenmukaisuus

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

Tyypilliset kohteet

 • Paineilmasäiliöt
 • Putkistot
 • Kuumavesikattilat, höyrykattilat, kuumaöljykattilat
 • Teollisuuden ja voimalaitosten painesäiliöt
 • Prosessireaktorit
 • Lämmönvaihtimet
 • Autoklaavit
 • Kuivatussylinterit
 • Kylmäkoneistot ja lämpöpumput

Ohjeet