Tyypilliset kohteet

 • Paineilmasäiliöt
 • Putkistot
 • Kuumavesikattilat, höyrykattilat, kuumaöljykattilat
 • Teollisuuden ja voimalaitosten painesäiliöt
 • Prosessireaktorit
 • Lämmönvaihtimet
 • Autoklaavit
 • Kuivatussylinterit
 • Kylmäkoneistot ja lämpöpumput


Painelaitetarkastusten pohjalta saadaan runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseen ja painelaitteiden eliniän pidentämiseen. Painelaitteiden tarkastuksen tulokset toimivat arvokkaana palautteena laitteiden kunnossapidolle ja antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista, jolloin kustannuksilta, äkillisiltä käyttöhäiriöiltä ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta voidaan välttyä.

Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastuksista määrätään painelaitelaissa ja valtioneuvoston asetuksissa. Painelaitetarkastus on paljon muutakin, kuin lakisääteisen velvollisuuden täyttyminen. Hyvä tarkastaja voi vaikuttaa positiivisesti painelaitteiden laatuun, käyttöön, turvallisuuteen ja tuotantoon.

Tarkastamme laaja-alaisesti erilaisia painelaitteita, pienistä autoklaaveista ja säiliöistä alkaen suuriin voimalaitoskattiloihin. Myös rekisteröimättömät painelaitteet voidaan tarkastaa asiantuntijan toimesta ja tehdä kuntoarviointi, vaikka lainsäädäntö ei sitä vaatisi. Teemme painelaitteen tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin. Monet painelaitteiden tarkastuksista ovat lainsäädäntöön perustuvia ja niistä vaaditaan virallinen pöytäkirja. Toisten lähtökohdat ovat kaupallisia, ja ne tehdään asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Kiwa Inspecta on erikoistunut suurten huoltoseisokkien painelaitteiden tarkastusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Turvallisuus vaati ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä, käytännönläheisiä toimintatapoja ja selkeää dokumentointia. Rehellisyys ja kunnioitus yhteistyökumppaneita kohtaan ovat meille itsestäänselvyyksiä ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Painelaitteen tarkastuksen edut

 • Painelaitteen vahinkojen riski pienenee
 • Painelaitteiston käytettävyys paranee
 • Painelaitteiden tarkastukset tarjoavat hyvän perustan huoltojen ja investointien suunnittelulle
 • Kiwa Inspectalla on erinomainen tekninen osaaminen, kattava palveluvalikoima ja laaja toimipisteverkosto

Määräystenmukaisuus

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.


Ohjeet:


Ohje: PED Moduuli B (pdf)

Ohje: PED Moduuli G (pdf)

OHJE: Painelaitteen korjaustyö (pdf)