Kenelle PANK hyväksyntämenettely?

  •  Testausorganisaatioille

Mitä PANK-hyväksyntä tarkoittaa?

PANK-hyväksyntä on asfaltti-, bitumi- ja kiviaineslaboratorioiden hyväksyntämenettely. Myös päällysteiden laatumittauksia tekevät organisaatiot kuuluvat PANK-hyväksynnän piiriin. Päällystealan Neuvottelukunta PANK ry on luonut hyväksyntämenettelyn päällystealan laboratorioille ja testausorganisaatioille. Kiwa Inspecta toimii PANK ry:n valtuutuksella PANK-hyväksynnän arviointi- ja hyväksyntälaitoksena.

PANK-hyväksynnässä varmennetaan testausorganisaation toimintajärjestelmä ja myönnetään pätevyys tehdä SFS-EN -standardien ja PANK-menetelmien mukaisia testauksia ja mittauksia. Useat rakennuttajat, esimerkiksi Liikennevirasto, edellyttävät, että testaukset tekee hyväksytty testausorganisaatio.

PANK-hyväksyttyjen testausorganisaatioiden toiminnan vaatimustenmukaisuutta valvotaan kerran vuodessa tehtävillä arviointikäynneillä. Tutkimustulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus taataan jatkuvilla vertailutestauksilla sekä testausorganisaation menetelmien laadunvarmistuksella.

Hyväksytyn testausorganisaation tulee täyttää mm. seuraavat toimintaympäristöä ja toimintatapoja koskevat vaatimukset:

  • Organisaatiolla on dokumentoitu toimintajärjestelmä
  • Henkilökunta on pätevää ja pätevyyttä ylläpidetään
  • Vastuut ja varamiesjärjestelyt on määritetty
  • Testausvälineet ja -laitteet huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti
  • Tilojen tulee olla testien tekemiseen soveltuvat ja työskentelyn kannalta turvalliset
  • Hyväksyttynä tehtävien laatu on varmistettu

PANK-hyväksynnän edut

  • Osoittaa testausorganisaation pätevyyden