Olemme tottuneet nauttimaan ruokamme ja juomamme turvallisin mielin. Elintarviketurvallisuus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan luottamus on ansaittu monien tahojen pitkäjänteisellä työllä. Terveydelle haitallisten bakteerien poistaminen tuoteturvallisuuden vaatimiin raja-arvoihin on erityisen tärkeää elintarvikkeiden valmistuksessa ja meijeriteollisuudessa. Pastörointi on lämpökäsittelymenetelmä, jota hyödynnetään haitallisten bakteerien poistamisessa. Pastörointi tapahtuu usein meijereissä lämmönvaihtimiin perustuvissa pastörointiprosesseissa, lisäksi elintarviketeollisuudessa käytetään pastörointiin myös autoklaaveja. Kiwa Inspecta suorittaa pastörointiprosessien validointeja lämmönvaihtimiin perustuville prosesseille ja autoklaaveille.


Miksi validointi? Validointien avulla prosessin todellinen suorituskyky saadaan selville. Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunniteltujen validointien avulla pastörointiprosessit tuodaan myös jatkuvan seurannan piiriin. Hyödyntämällä Kiwa Inspectan mittausasiantuntemusta validointeihin, vapautuu asiakkaan keskittyminen mittausteknisistä kysymyksistä tuoteturvallisuuden varmistamiseen ja validointituloksien hyödyntämiseen. Pastörointiprosessien validointipalvelulla täydennämme alalle tarjoamaamme palveluvalikoimaa, kuten vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastusta ja e-merkinnän arviointia. Kiwa Inspectan tunnuslause on Trust, Quality & Progress ja päämäärämme on tarjota alan paras palvelukokemus.

Miten pastörointiprosesseja validoidaan? Pastörointiprosesseissa haitalliset bakteerit poistetaan halutulle tasolle lämmittämällä virtaava neste lämmönvaihtimella vaadittuun lämpötilaan. Tarvittava lämpötila ja viiveaika hallitaan prosessiohjauksella. Validoinnissa viiveajat määritetään lämpötila- ja virtausmittausten avulla, sekä lasketaan pastörointiprosessin suoritusarvot. Tehdyistä mittauksista annetaan raportti, jossa asiakkaan hyväksymiskriteerien avulla voidaan arvioida prosessin suorituskykyä. Säännöllisesti tehty validointi tuo luotettavuutta pastörointiprosessiin ja tarvittaessa menetelmää on mahdollista hyödyntää myös prosessien optimointiin. Kiwa Inspecta suorittaa validoinnit jäljitettävillä mittalaitteilla. Vastaavasti autoklaaveissa validointi voidaan tehdä erilaisille kuormille, jolloin käytetyt ohjelmat ja mittausanturien sijoittelu suunnitellaan kuormakohtaisesti.

Pastörointiprosessin validoinnin edut

  • Saadaan selville pastörointiprosessin todellinen suorituskyky
  • Pastörointiprosessit saadaan jatkuvan seurannan piiriin
  • Asiakkaalta vapautuu aikaa mittausteknisistä kysymyksistä tuoteturvallisuuden varmistamiseen