Perusteellinen määräaikaistarkastus nostureille ja nostolaitteille on tehtävä 10 vuoden välein käyttöönotosta. Tarkastuksessa tutkitaan mahdollisia säröjä ja vaurioita ainetta rikkomattomilla NDT-menetelmillä. Perusteellisella määräaikaistarkastuksella lisätään nostureiden sekä muiden nostolaitteiden käyttöturvallisuutta, saadaan tarkkaa tietoa laitteistojen kunnosta ja elinkaaresta. Tarvittaessa perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa puretaan kohteita, joita ei muuten voida tarkastaa.

Käytämme kehittyneitä tarkastusmenetelmiä, kuten digitaalista radiografiaa, endoskopiaa ja öljyanalyysiä, jotka usein vähentävät nostureiden ja nostolaitteiden purkamistarvetta tarkastusta varten. Näiden menetelmien ansiosta voimme lyhentää nosturin seisonta-aikaa ja alentaa tarkastuksen kokonaiskustannuksia. 

Tarkastajamme voivat määritellä tarkastusajankohdan ja purkamistarpeen ottaen huomioon nosturin ja nostolaitteen käytön, kunnossapitohistorian ja sen rakenteessa esiintyvät tyypilliset viat. Näin perusteelliset määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa taloudellisesti, järkevästi ja turvallisuusnäkökohdista tinkimättä.

Nosturiosaamisen lisäksi Kiwa Inspecta on Suomen edelläkävijä NDT-menetelmien hyödyntämisessä. Meiltä saat siis molempien alojen asiantuntemuksen helposti yhtenä palvelukokonaisuutena.

Edut:

 • Lyhentää nosturin seisonta-aikaa
 • Säästää kustannuksia
 • Myyntitilanteessa voi nostaa jälleenmyyntiarvoa
 • Vauriot havaitaan ja saadaan korjattua ennen vahinkojen syntymistä.
 • Vältytään vaurioiden aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä.
 • Vältytään vaurioista johtuvilta tapaturmilta sekä tapaturmista aiheutuvilta inhimillisiltä menetyksiltä ja kustannuksilta.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Ajoneuvonosturit
 • Henkilönostimet
 • Kuormausnosturit
 • Teollisuusnosturit
 • Torninosturit
 • Rakennushissit
 • Mastolavat
 • Satamanosturit

Standardit

Valtioneuvoston asetus VNa 403/2008 35§