Perusteellinen määräaikaistarkastus nostureille ja nostolaitteille on tehtävä 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Tarkastuksessa tutkimme mahdollisia säröjä ja vaurioita ainetta rikkomattomilla NDT-menetelmillä. Perusteellinen määräaikaistarkastus lisää nostureiden sekä muiden nostolaitteiden käyttöturvallisuutta ja antaa tarkkaa tietoa laitteistojen kunnosta sekä elinkaaresta. Tarvittaessa perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa puretaan kohteita, joita ei muuten voida tarkastaa.

Kehittyneet tarkastusmenetelmät

Käytämme kehittyneitä tarkastusmenetelmiä, kuten digitaalista radiografiaa ja endoskopiaa, jotka usein vähentävät nostureiden ja nostolaitteiden purkamistarvetta tarkastusta varten. Näiden menetelmien ansiosta voimme lyhentää nosturin seisonta-aikaa ja alentaa tarkastuksen kokonaiskustannuksia. 

Tarkastajamme voivat määritellä tarkastusajankohdan ja purkamistarpeen ottaen huomioon nosturin ja nostolaitteen käytön, kunnossapitohistorian ja sen rakenteessa esiintyvät tyypilliset viat. Näin perusteelliset määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa taloudellisesti, järkevästi ja turvallisuusnäkökohdista tinkimättä.

Nosturiosaamisen lisäksi Kiwa Inspecta on Suomen edelläkävijä NDT-menetelmien hyödyntämisessä. Meiltä saat siis molempien alojen asiantuntemuksen helposti yhtenä palvelukokonaisuutena.

Edut

 • Lyhentää nosturin seisonta-aikaa
 • Säästää kustannuksia
 • Myyntitilanteessa voi nostaa jälleenmyyntiarvoa
 • Vauriot havaitaan ja saadaan korjattua ennen vahinkojen syntymistä.
 • Vältytään vaurioiden aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä.
 • Vältytään vaurioista johtuvilta tapaturmilta sekä tapaturmista aiheutuvilta inhimillisiltä menetyksiltä ja kustannuksilta.

Tarkastusta vaativat laitteet

 • Ajoneuvonosturit
 • Autonosturit
 • Henkilönostimet
 • Kuormausnosturit
 • Asennusnosturit
 • Teollisuusnosturit
 • Torninosturit
 • Rakennushissit
 • Mastolavat ja kurottajat
 • Satamanosturit
 • Betonipumppuautot
 • Köysiradat
 • Tuulivoimalan huoltohissit
 • Alusten nostolaitteet
 • Muut nosturit

Vaatimukset

 • Valtioneuvoston asetus Vna 403/2008 35§
 • Valtioneuvoston asetus Vna 633/2004 27§
 • Valtioneuvonoston asetus Vna 220/2018 4§