• Projektinhallinta ja palveluiden hallinta
 • Prosessikehitys
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ohjelmistoturvallisuus ja sen johtaminen
 • Laadunvarmistus
 • Testaus
 • Riskienhallinta
 • Mittaaminen ja analysointi
 • Palvelujärjestelmän ja palveluiden kehitys
 • Palveluiden toimittaminen asiakkaalle
 • Palvelupyyntöjen hallinta ja häiriöiden ehkäiseminen
 • Kapasiteetin ja jatkuvuuden hallinta
 • Transitio
 • Alihankkijoiden hallinta
 • Koulutus ja kompetenssikehitys organisaation suorituskyvyn parantaminen

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnustettu organisaatioiden kypsyyden ja prosessien kyvykkyyden mittaus- ja kehittämismalli. Se tarjoaa joustavan ja liiketoimintalähtöisen kasvualustan yrityksen ja sen prosessien suorituskyvyn kehittämiseen. CMMI-mallin ydinajatuksena on, että organisaatioon juurrutetut kyvykkäät prosessit takaavat laadukkaan lopputuloksen oli kysymys sitten ohjelmisto- tai palvelutuotannosta. CMMI-palvelua voidaan käyttää organisaation oman kehityspolun määrittämiseen tai arvioitaessa toimittajien kyvykkyystasoa.

Kiwa Inspectan CMMI-palvelun avulla yritykselle muodostuu selkeä tilannekuva prosessien kyvykkyydestä sekä tärkeimmistä kehittämiskohteista. Näiden kautta voidaan märitellä selkeät ja mitattavat edistymisportaat organisaation kypsyydelle ja yrityksen prosessien kyvykkyydelle, mikä on avaintekijä johdon ja henkilöstön sitouttamisessa pitkäjänteiseen jatkuvaan parantamiseen. Mallin hienojakoisuuden ansiosta kehittämiskohteiden tunnistamisessa päästään myös pureutumaan paljon pintaa syvemmälle.

Suomen CMMI-kärkiosaaminen löytyy Kiwa Inspectasta. Asiantuntijoillamme on laaja ja monipuolinen kokemus CMMI-mallin soveltamisesta yrityksen prosessien kehittämisessä ja jatkuvan parantamisen tulosten arvioinnissa sekä Suomessa että globaalisti. Kiwa Inspecta on mallin omistavan CMMI instituten ainoa suomenkielistä palvelua tarjoava partneriorganisaatio.

CMMI-malli kattaa mm. seuraavat alueet:

 • Projektinhallinta ja palveluiden hallinta
 • Prosessikehitys
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ohjelmistoturvallisuus ja sen johtaminen
 • Laadunvarmistus
 • Testaus
 • Riskienhallinta
 • Mittaaminen ja analysointi
 • Palvelujärjestelmän ja palveluiden kehitys
 • Palveluiden toimittaminen asiakkaalle
 • Palvelupyyntöjen hallinta ja häiriöiden ehkäiseminen
 • Kapasiteetin ja jatkuvuuden hallinta
 • Transitio
 • Alihankkijoiden hallinta
 • Koulutus ja kompetenssikehitys organisaation suorituskyvyn parantaminen

CMMI-mallin edut

 • Evolutiivinen malli – tarjoaa työkaluja kaikentasoisille organisaatioille
 • Voit aloittaa pienestä (yksi tai kaksi prosessialuetta), valita ”täsmäkohteita” tai ottaa koko kypsyystasopaketin
 • Ohjelmistokehitysmalli (CMMI-DEV) toimii yhtä hyvin vesiputousmaailmassa kuin ketterässä kehittämisessäkin
 • Erinomainen benchmarking-työkalu
 • Kehittämiskohteiden priorisointi organisaation kypsyyden mukaisesti – poimi ”matalalla roikkuvat hedelmät” ensin
 • Malli tarjoaa yksityiskohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • Globaalisti käytetty, laajan asiantuntijayhteisön kehittämä malli
 • Tukee faktapohjaista päätöksentekoa ja jatkuvaa parantamista
 • Sisältää edistyneitä käytäntöjä organisaation prosessien suorituskyvyn kehittämiseen
 • Security-lisäys sisältää neljä uutta prosessialuetta turvalliseen ohjelmistokehitykseen ja sen johtamiseen
 • Voidaan käyttää yhdessä ISO-standardien mukaisten hallintajärjestelmien kanssa (esim. ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 27001) – tarjoaa tasoajattelun kautta selkeät mittarit esimerkiksi sertifioitumisen jälkeiseen edistymisen seurantaan