Prosessisäiliöiden testaus on ratkaisevassa osassa niiden toiminnan käytettävyyden varmistamisessa. Prosessisäiliöiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa kalliita, suunnittelemattomia tuotantokatkoksia. Korkeapaineistetut prosessisäiliöt kuten öljysäiliöt ovat myös erittäin turvallisuuskriittisiä, mikä tekee ennakoivasta kunnossapidosta ja kunnonvalvonnasta erityisen tärkeää. Pahimmassa tapauksessa säiliön toimintahäiriö voi aiheuttaa vakavan riskin sekä työntekijöillesi että ympäristölle. Kiwa Inspectalla on pitkä kokemus ja soveltuvat menetelmät kulumisen, halkeamien ja korroosion havaitsemiseksi kaikissa prosessisäiliön komponenteissa.

Prosessisäiliöiden käyttöikä on aina rajallinen muun muassa lämmöstä johtuvan kulumisen, kemikaalien, paineen ja säiliön käyttötavan vuoksi. Kaikissa tapauksissa on tärkeää löytää viat ajoissa. Kiwa Inspectan rikkomattomien testauspalveluiden (Non-Destructive Testing, NDT) avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa prosessisäiliön kunnosta.

Osa prosessisäiliöiden NDT-tarkastuksista voidaan toteuttaa käytönaikaisesti, mikä mahdollistaa prosessin jatkuvuuden sekä ajan ja kustannusten säästämisen. Kiwa Inspecta on Pohjoismaiden johtava uusien menetelmien ja tekniikoiden soveltaja, ja kehitämme jatkuvasti uusia sovelluksia myös käytönaikaiseen kunnonseurantaan. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Yhdessä voimme suunnitella parhaat tavat toteuttaa öljysäiliön ja muiden prosessisäiliöiden tarkastukset ja modernisoinnit kustannustehokkaasti ja ennaltaehkäisevästi. Tarkastuksista saadun tarkan tiedon, huolellisen suunnittelun ja projektinhallinnan tuella huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Kiwa Inspecta palvelut kattavat myös rakentamis- ja modernisointivaiheiden aikaisen laadunvarmistuksen.

Prosessisäiliöiden tarkastuksen ja toiminnan varmistamisen edut

  • Minimoi ennakoimattomat tuotannon keskeytykset, lisää kannattavuutta
  • Auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat vuotoja tai onnettomuuksia
  • Auttaa suojelemaan ympäristöä
  • Varmistaa toimivan prosessin
  • Edistää turvallisuutta

Tyypilliset kohteet

  • Prosessisäiliöt

Standardit & säännökset

  • Painelaitedirektiivi (PED)
  • Painesäiliöiden valmistusta koskevat standardit
  • Kiwa Inspecta käyttää kaikkia tunnettuja NDT-menetelmiä ja sillä on asianmukainen pätevyys niiden käyttöön