Turva-automaation elinkaarimalli - turvallisuussuunnittelu

Laitostoimittajille ja toiminnanharjoittajille suositellaan turva-automaatiostandardien mukaisien turvatyömenetelmien noudattamista. Elinkaarimalli varmistaa, että turva­-automaatio toimii oikein ja siten parantaa prosessin turvallisuutta sekä käytettävyyttä.

Kiwa Inspectan asiantuntijoilla on vahva ammattitaito sekä tarvittavat työkalut elinkaarimallin dokumenttien tuottamiseen. Luomme oikean työprosessin nopeasti sekä kustannustehokkaasti ja valitsemme oikeat työmenetelmät.  Tuotamme teille turva-automaation elinkaarimallin, joka täyttää TUKES:in  vaatimukset elinkaarimallin dokumenteista ja auttaa prosessiturvallisuuden hallinnassa.

Palvelumme kattavat kaikki prosessiturvallisuuden vaiheet

Palvelumme tukevat prosessiteollisuuden laitoksia kuten kiertotalousyrityksiä, kemikaali- ja voimalaitoksia sekä muita laitoksia, jotka tarvitsevat turva-automaatiota. Laaja palveluvalikoimamme kattaa:

 • vaaran ja riskin arviointivaiheet eri menetelmin
 • vaatimusmäärittelyn ja eheystasoluokituksen eri menetelmin
 • todennuslaskennat ja suunnitelmatarkistukset
 • kelpuutusdokumentit, FAT- ja SAT-testaussuunnitelmat 
 • käyttöönoton testausdokumentoinnin
 • muutoshallinnan dokumentoinnin

Turva-automaation elinkaarimallin perusteena voidaan käyttää lainsäädännön vaatimuksia sekä turva-automaatiostandardeja EN 61508 ja EN 61511.

Suojauskerrokset onnettomuuksien ehkäisemiseksi laitoksissa

Projektin turvallisuussuunnitelman (Safety plan) laadinta

Turvallisuussuunnitelma (Safety Plan) esittää projektin elinkaarimallin. Suunnitelma sisältää:

 • tarvittavat hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet koko turva-automaation elinkaarelle.
 • organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat vastuussa kustakin elinkaaren vaiheesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.
 • riskien arviointi- ja määrittelydokumentoinnin
 • turva-automaation eheystasoluokituksen
 • testausdokumentoinnin.

Tyypilliset käyttökohteet

 • kiertotalous- ja kasvuyritykset
 • kemikaalilaitokset
 • prosessiteollisuuden turva-­automaatiojärjestelmät 
 • painelaitteiden varolaitteet ja turva-­automaatiojärjestelmät
 • höyrykattilat ja muut kattilalaitokset 
 • voimalaitokset 
 • kemian teollisuuden reaktorit 
 • öljy­ ja kaasupolttimet sekä niiden ohjausjärjestelmät 
 • kiinteän polttoaineen syöttimet ja kuljettimet

Liittyvät standardit ja säädökset

 • painelaitelainsäädäntö
 • kemikaalilainsäädäntö
 • toiminnallisen turvallisuuden standardit (EN 61508, EN 61511)