• Puhdastiloille

Puhdastilalla tarkoitetaan tilaa, jonka hiukkaspitoisuus on luokiteltu ja sitä valvotaan. Tarvittaessa voidaan valvoa myös muitakin asiaankuuluvia suureita, kuten lämpötilaa, kosteutta, paine-tasoja ja ilman biokontaminaatiota (mikrobien määrää). Puhdastiloja ylläpidetään työskentelyn turvallisuuden tai tuotteen puhtauden varmistamiseksi. Puhdastiloja on käytössä teollisuuden aloilla, kuten avaruusteknologia, mikroelektroniikka, lääketeollisuus, lääkinnälliset laitteet, terveyden huolto ja elintarvikkeet. Puhdastilojen käyttö on laajenemassa myös muille teollisuuden aloille ja niitä käytetään yleisesti erilaisissa tutkimus- ja tuotekehityslaboratorioissa. Puhdastiloja ja niiden luokitusta säätelee standardi SFS-EN ISO 14644.

Kiwa Inspectalla on pitkä kokemus puhdastilojen seurantasuunnitelmien mukaisista mittauksista. Tarkastusten lisäksi koulutamme ja konsultoimme asiakkaidemme puhdastilojen laitteiden hankintaan, asennukseen, ylläpitoon, huoltoon ja laitteiston säätöön liittyvissä asioissa. Palveluihin ovat aiemmin kuuluneet mm. puhdastilamittaukset ja suoja- ja vetokaappien KI-mittaukset. Tarjoamme uutena palveluna uusien puhdastilojen validointia/käyttöönottotarkastuksia.

Tarjoamme myös suojakaappien ja huonetilojen HEPA-suodattimien vaihtopalvelua. Suodattimet vaihdetaan käytännössä pääasiassa vuosittain tehtävien luokitusmittausten yhteydessä, mutta ne voidaan vaihtaa myös muulloin. Suositeltava vaihtoväli on 3 – 5 vuotta riippuen tilojen käyttötarkoituksesta ja puhtausluokasta. Vaihtojen jälkeen on aina tarkistettava suodattimien eheys ja tehtävä vähintään lepotilan hiukkaspitoisuusmittaukset. Suodattimien vaihtoja voidaan suorittaa lyhyelläkin odotusajalla, sopivin kustannuksin.

Suoritamme myös puhdastiloissa käytettävien laitteistojen ja valvontajärjestelmien toimivuuden tarkistuksia ja säätöjä.