Putkistojen yksinkertaisena tehtävänä on aineiden kuljettaminen. Ikävä kyllä putkistojen kunnossapito ei ole yhtä yksinkertaista. Viat, kuten korroosio tai eroosio, voivat pahimmassa tapauksessa johtaa putkistovuotoihin tai räjähdyksiin ja aiheuttaa kalliita tuotannon menetyksiä, seisokkeja tai vakavia ympäristö- ja henkilövahinkoja. Siksi riittävän aikainen vikojen havaitseminen, ennakoiva ylläpito ja kuntotutkimukset ovat keskeisiä tekijöitä, joilla voidaan varmistaa putkistojen pitkäaikainen turvallinen ja taloudellinen käyttö. Tässä Kiwa Inspecta voi auttaa.

NDT-tarkastuksilla putkistojen viat havaitaan ilman tyhjentämistä

Vikojen havaitseminen on usein kustannustehokkainta, kun tutkimus tehdään kehittyneillä ei-rikkovilla testausmenetelmillä (Non-Destructive Testing, NDT). Tällaisissa tapauksissa putkistoja ei tarvitse tyhjentää. Putkistojen testauksiin on käytettävissä useita NDT – menetelmiä, riippuen siitä mitä testauksen ominaisuutta halutaan painottaa. 

Käyttökelpoisia menetelmiä mm. ovat:

 • Perinteinen ultraäänimenetelmä rasterimittauksena (yksinkertainen)
 • Vaiheistettu ultraääni alueluotauksena (paikallisesti kattava, koonmääritys tarkkuus)
 • Radiografia korroosiokuvauksena (paikallisesti kattava, koonmääritys tarkkuus)
 • GWUT (nopea kartoitus, tarkempi koonmääritys muulla menetelmällä)

Parhaaseen tulokseen päästään eri NDT - menetelmien yhdistelmällä. Yhdistelmä sopivia NDT-menetelmiä, huolellista suunnittelua ja projektinhallintaa antaa vakaat perusteet tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Tarjoamme sekä laajan valikoiman tietoa riskienhallinnasta että yksityiskohtaista tietoa vikojen arvioimiseksi ja huoltotoimien priorisoimiseksi. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja käynninaikaiselle kunnonseurannalle. Suurin osa tuotekehityksestämme tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tarkastuspalvelumme auttavat:

 • ennakkosuunnittelussa 
 • kustannustehokkaiden korjauksien toteuttamisessa
 • seisokkien minimoinnissa ja 
 • putkistojen turvallisessa käytössä. 

Suurimmat edut saadaan läheisessä yhteistyössä. Yhdessä voimme tehdä laskelmat putkistojen kunnossapidosta sekä rakentaa ennaltaehkäiseviä ja riskiperustaisia huolto- ja tarkastussuunnitelmia. 

Putkistojen testauksen edut

 • Auttaa ennakoimaan tulevia ongelmia ja pidentää putkiston käyttöikää
 • Ehkäisee ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaaroja
 • Parantaa putkistojen luotettavuutta ja käytettävyyttä
 • Käyttöajan optimointi parantaa kannattavuutta
 • Tarjoaa tietoa ylläpitosuunnitelmien ja päätösten tekoon
 • Auttaa tunnistamaan putkistojen kriittisimmät osat

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kuljetusputkistot
 • Vesijohtoputkistot
 • Lämmitysputkistot

Standardit

Kiwa Inspectalla on asianmukaiset koulutukset ja pätevyydet NDT -menetelmien käyttöön.

Katso videolta kuinka vaiheistettua ultraääntä hyödynnetään putkien skannauksessa:

Tilaa palvelu tai kysy lisätietoja