• Metsäteollisuus 


Viranomaiset, yritykset, media ja loppukäyttäjät osoittavat kaiken aikaa kasvavaa kiinnostusta raaka-aineena käytettävän puun alkuperää kohtaa. Puun alkuperäketjun sertifiointi FSC® ja PEFC -sertifikaateilla on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun halinnan sertifiointi on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi mahdollistaa kansainvälisten PEFC™tuotemerkin ja FSC®-tuotemerkin käytön tuotteissa. Kiwa Inspectalla on kokemusta puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista Suomessa ja muualla maailmassa jo vuodesta 2000 alkaen. PEFC™-sertifiointia toteutetaan suomalaisen FINAS-akkreditointipalvelun ja FSC-®sertifiointia kansainvälisen akkreditointiorganisaation ASI:n akkreditoimana.

Sertifikaatti, niin FSC®-sertifikaatti kuin PEFC™-sertifikaatti, varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Edellytyksenä on toimittajien ja raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen sekä tuoteryhmien, laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja tietojärjestelmien määrittely.

Organisaation on myös pidettävä kirjaa koulutuksista, raaka-aineiden hankinnoista, tuotannosta ja myynnistä, sitouduttava työturvallisuuden edistämiseen ja työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen sekä otettava käyttöön vakioidut käytännöt sertifiointitiedon ilmoittamisessa asiakkaalle. PEFC™-sertifikaatin järjestelmässä ja FSC®:n Multi-site -järjestelmässä vaaditaan lisäksi vuosittaiset sisäiset auditoinnit sekä johdon katselmukset. Lisätietoja PEFC™-järjestelmästä löytyy PEFC Suomen nettisivuilta ja FSC-järjestelmästä FSC Suomen sivuilta.

Puun alkuperän hallinnan sertifioinnin edut FSC ja PEFC -sertifikaateilla

  • Osoittaa yritysvastuun puun ja puutuotteiden käytössä
  • Mahdollistaa PEFC™-tuotemerkin ja FSC®-tuotemerkin käytön
  • Helpottaa tuotteiden markkinoille pääsyä
  • Voidaan huomioida tuotteen hinnassa