• Metsäteollisuus 


Viranomaiset, yritykset, media ja loppukäyttäjät osoittavat kaiken aikaa kasvavaa kiinnostusta raaka-aineena käytettävän puun alkuperää kohtaa. Puun alkuperäketjun sertifiointi PEFC™ -sertifikaatilla on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun halinnan sertifiointi on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi mahdollistaa kansainvälisen PEFC™-tuotemerkin käytön tuotteissa. Kiwa Inspectalla on kokemusta puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista Suomessa ja muualla maailmassa jo vuodesta 2000 alkaen.  PEFC™-sertifiointi on FINAS:n akkreditoimana.

PEFC™ -sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Edellytyksenä on toimittajien ja raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen sekä tuoteryhmien, laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja tietojärjestelmien määrittely.

Organisaation on myös pidettävä kirjaa koulutuksista, raaka-aineiden hankinnoista, tuotannosta ja myynnistä, sitouduttava työturvallisuuden edistämiseen ja työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen sekä otettava käyttöön vakioidut käytännöt sertifiointitiedon ilmoittamisessa asiakkaalle.  Lisätietoja PEFC™-järjestelmästä PEFC™ Suomen sivuilta

Puun alkuperän hallinnan sertifioinnin edut 

 • Osoittaa yritysvastuun puun ja puutuotteiden käytössä
 • Mahdollistaa PEFC™-tuotemerkin käytön
 • Helpottaa tuotteiden markkinoille pääsyä
 • Voidaan huomioida tuotteen hinnassa


Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointimenettely (PEFC™-järjestelmä)

Inspectan ohjeessa ABC 750 on kuvattu PEFC™-järjestelmän mukainen alkuperäketjun hallinnan arviointi- ja sertifiointimenettely. 

Kun organisaatio on ilmoittanut haluavansa puun alkuperäketjun hallinnan sertifioitavaksi, tehdään seuraavat toimenpiteet, joista aiheutuvat kustannukset hakija maksaa:


 • informaatiotilaisuus (vapaaehtoinen)
 • hakemus (pakollinen)
 • PEFC™-lisenssisopimus (pakollinen)
 • sertifiointiarviointi vaihe 1 (vapaaehtoinen)
 • sertifiointiarviointi vaihe 2 (pakollinen)
 • uusinta-arviointi tarvittaessa
 • seuranta-arvioinnit pakollisia.

Uudelleensertifiointiarviointi on tavallisesti noin 3-6 kuukautta ennen sertifikaatin päätymistä. PEFC™ sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta.


PEFC™-sertifikaatin hakijan ja sertifioidun yrityksen velvoitteita

 • Sertifioidun organisaation tulee muun muassa
 • varmistaa, että puun alkuperäketjun hallinta noudattaa standardin PEFC ST 2002:2013, toinen painos vaatimuksia
 • varmistaa, että jos PEFC-merkkiä käytetään, se tehdään standardin PEFC ST 2001:2008 v2 ja PEFC Suomen kanssa tehtävän merkintäoikeussopimuksen mukaisesti
 • mahdollistaa arviointien suorittaminen vaadituin väliajoin samoin kuin sallia PEFC Suomen ja kansainvälisen PEFC:n edellyttämien tietojen luovuttaminen näille organisaatioille
 • olla antamatta sertifiointiinsa liittyviä lausuntoja, joiden voidaan olettaa olevan harhaanjohtavia tai luvattomia
 • korjata kaikki vakavat poikkeamat niihin sovellettavien standardien mukaisesti Inspectan määrittelemässä ajassa
 • ilmoittaa sertifioijalle 10 päivän kuluessa kirjallisesti muutoksista, jotka koskevat sertifioitua järjestelmää ja jotka voivat vaikuttaa sertifioinnin laajuuteen, voimassapysymiseen tai vaatimusten täyttymiseen.
 • ymmärtää, että sertifioijalla ja PEFC:llä on oikeus uudistaa sertifiointivaatimuksia sertifioinnin voimassaoloaikana, ml. kustannusten ja hintojen tarkistus
 • ylläpitää tiedostoa puun alkuperäketjun hallintaan liittyvistätiedusteluista, reklamaatioista ja korjaavista toimenpiteistä
 • lopettaa sertifiointiin viittaaminen ja sertifiointimerkin käyttö sertifikaatin peruuntuessa kokonaan tai määräajaksi, tai kun sen voimassaolo on päättynyt