Koulutus vastaa lainsäädännön ja alan standardien vaatimuksia

ATEX-koulutuksessa käydään läpi ATEX-tilojen, tilaluokitusten ja tiloissa käytettävien laitteiden vaatimukset. Pääpaino on standardien SFS-EN 60079-14 ja SFS-EN 60079-17 sisällöissä ja vaatimusten käytäntöön soveltamisessa.

Koulutus soveltuu räjähdysvaarallisissa tiloissa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen sekä automaatiojärjestelmien kanssa työskenteleville henkilöille, kuten

  • tilojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt
  • suunnittelijat, urakoitsijat ja asentajat
  • sähkölaitteistojen kunnossapitohenkilöstö
  • Ex-laitteiden valmistajat ja maahantuojat.

Osaamisvaatimusten täyttyminen

Koulutus täyttää: 

  • Osaltaan työnantajan velvoitteen työntekijöiden osaamisen varmistamisesta ja asianmukaisen opetuksen ja ohjauksen antamisesta räjähdyssuojelusta. 
  • Valtioneuvoston asetuksen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003) liitteen 2 ja standardin SFS-EN 60079-14 (2015) velvoittavan liitteen A vaatimukset koulutusvelvoitteesta ja -laajuudesta.

Pätevyyskortti ja rekisteri

Rekisteristä löydät 1.1.2017 jälkeen Kiwa Inspectan koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt, ellei henkilö ole halunnut tietojen julkaisua erikseen kieltää. Rekisteröinti sisältyy koulutukseen hintaan, eikä siitä veloiteta erikseen mitään vuosi- tai rekisteröintimaksuja.

Tarkasta pätevyyden voimassaolo