• Julkiset ja historialliset rakennukset
 • Koulut
 • Hallit
 • Erikoisrakenteet
 • Sillat ja tunnelit
 • Tukimuurit ja perustukset
 • Satamarakenteet
 • Säiliöt ja siilot
 • Siltanosturit ja kuljettimet
 • Mastot ja piiput
 • Tuuliturbiinit ja turbiinipedit
 • Putkistot

Aika ja ympäristössä tapahtuvat luonnon ja ihmisten aikaansaamat muutokset vaikuttavat rakenteisiin ja niiden osiin kuten siltoihin, putkistoihin, tunneleihin, tukimuureihin ja rakennuksiin. Optinen monitorointi on maailmanlaajuisesti tuhansissa kohteissa käytetty rakenteiden staattisten ja dynaamisten muodonmuutosten sekä jännitystilojen seurantamuoto. Se soveltuu niin infrarakenteiden jatkuvaan kunnonseurantaan kuin rakennustyömaan ympäristön arvokohteiden tarkkailuun.

Optisen monitoroinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä. Optisen monitoroinnin tuloksena saadaan ennakoivaa tietoa rakenteiden todellisesta kunnosta korjausten suunnittelun tueksi sekä rakenteen turvallisen käytön takaamiseksi.

Kiwa Inspectan optisessa monitorointipalvelussa määritetään asiakkaan seurattavan rakenteen mitattavat alueet, jonne elastiset, OSMOS-valokuituteknologiaan perustuvat anturit asennetaan. Etäluettavia mittaustuloksia tuotetaan ympäri vuorokauden reaaliajassa, joten asiakkaat voivat tarkastella kohteensa käyttäytymistä omilta päätteiltään. Kaikki optisen monitoroinnin mittaustieto tallentuu varmistetusti analyysejä varten, joita voidaan toteuttaa ja jalostaa edelleen asiantuntijoidemme avulla.

Optisen monitoroinnin edut

 • Selvitys sekä rakennekuormitusten lyhytaikaisista vaikutuksista että rakenteen pitkäaikaisesta käyttäytymisestä
 • Rakenteen eliniän turvallinen jatkaminen
 • Tulosten hyödynnettävyys väsytyskuorma- ja elinikälaskelmiin, kantavuuslaskelmiin ja suunnitelmien tarkastuslaskelmiin
 • Merkittävät kustannussäästöt korjaustoimenpiteiden optimointiselvityksen myötä
 • Optinen monitorointi tuo tiedon rakenteen turvariskeistä
 • Kohteen tai rakenteiden siirron muutosten seurannan mahdollisuus

Monitoroinnin käyttökohteita

 • Julkiset ja historialliset rakennukset
 • Koulut
 • Hallit
 • Erikoisrakenteet
 • Sillat ja tunnelit
 • Tukimuurit ja perustukset
 • Satamarakenteet
 • Säiliöt ja siilot
 • Siltanosturit ja kuljettimet
 • Mastot ja piiput
 • Tuuliturbiinit ja turbiinipedit
 • Putkistot