• Elintarvikeketju

Euroopan rehu- ja elintarvikkeiden ainesosien turvallisuustodistus eli EFISC-GTP-sertifikaatti on tulosta eurooppalaisten rehu- ja elintarvikeorganisaatioiden (COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB ja Euromalt) halusta yhdistää tukensa yhden sertifiointijärjestelmän taakse. 

EFISC- GTP-sertifiointi kattaa turvallisten rehujen ja elintarvikkeiden ainesosien keräämisen, kuljetuksen, varastoinnin, kaupan ja teollisen valmistuksen. Sertifiointijärjestelmien tavoitteena on tarjota turvallisia rehuja / elintarvikkeiden ainesosia ja siten tukea turvallisuutta koko elintarvikeketjussa.

EFISC-GTP-standardoitu hallintajärjestelmä antaa ohjeita elinkeinonharjoittajille, kuljetusyrityksille, varastonpitäjille, keräilijöille ja valmistajille siitä, miten luoda ja toteuttaa oma rehu- ja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Järjestelmä sisältää johtamisjärjestelmän, tukiohjemat/hyvät tuotantotavat, riskienhallinnan (vaara-analyysi, kriittiset valvontapisteet/HACCP), dokumentaation, takaisinvedon ja jäljitettävyyden vaatimukset.

Kiwa Inspecta toteuttaa riippumatonta, kolmannen osapuolen auditointia EFISC-GTP -ohjeiden mukaisesti toteutetuille johtamisjärjestelmille/hallintajärjestelmille.