Sähköauton lataus turvallisesti - miksi sähkölaitteisto on tutkittava ensin

Sähköautojen lataus lisää merkittävästi kiinteistön sähköasennusten (kuten kaapelit) kuormitusta, joka pitää huomioida suunnitteluvaiheessa. Yksi sähköauto ei tavallisesti aiheuta ongelmia, mutta useamman auton yhtäaikainen lataaminen saattaa johtaa esimerkiksi sähkökaapelien ylikuormittumiseen. Tavalliset pistorasiat ja autolämmityskotelot voivat olla huonokuntoisia tai lataukseen sopimattomia. Laitteet on hyvä tutkia, jotta saadaan kokonaiskuva nykytilanteesta vältytään sähköiskun tai tulipalon vaaroilta.

Luotettava ja puolueeton arvio sähköjärjestelmän kunnosta

Sähköasennusten kuntokartoitukset tekevät kokeneet sähköasiantuntijamme taloyhtiönne parkkialueella. Kuntokartoituksesta saatava raportti on hyvä apuväline, kun pyydätte tarjouksia. Sen ansiosta suunnittelu- ja asennustyöt vastaavat teidän taloyhtiönne tarpeita. 

Pysäköintialueen sähköasennusten kuntokartoituksen sisältö:

  • tarvekartoitus sähköautojen lataukselle
  • sähköasennusten kunnon tarkastus (lämmityspistorasiat, keskukset, kaapeloinnit, ym.)
  • arvio nykyisen järjestelmän teknisestä soveltuvuudesta (tehokapasiteetti ja laitteet) sähköautojen latauksen aloittamiseen

Lähtökohtana kartoitukselle teemme taustakyselyn, jolla selvitämme lähtökohdat ja teidän tarpeenne. Esimerkiksi kuinka monta lämmityspistorasialla varustettua autopaikkaa taloyhtiössä on, kuinka montaa latauspistettä toivotaan ja että taloyhtiönne sähköpiirustukset sekä autolämmityspistorasiakoteloiden avaimet ovat saatavilla. Kyselyn pohjalta annamme puolueettoman arvion sähköasennusten kunnosta ja sopivuudesta sähköajoneuvojen lataukseen ilman merkittäviä sähköasennusten muutostöitä. Voimme myös tehdä laajemman sähkölaitteiston kuntotutkimuksen, joka kattaa koko kiinteistön.

Lataa oheinen esite, jossa viimeisellä sivulla on tarvekysely.

Avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen voitte hakea ARAlta

Sähkölaitteiston laajempi tutkimus

Voimme myös toteuttaa laajemman kuntotarkastuksen tai -tutkimuksen muille kuin pysäköintialueen sähkölaitteille, jolloin saavutatte seuraavat edut koko kiinteistölle:

  • palo- ja työturvallisuuden paraneminen
  • vikojen ja häiriöiden aiheuttamien kustannusten väheneminen
  • sähkölaitteiden asianmukaisesta huollosta varmistuminen
  • varmistuminen siitä, että sähköasennukset on toteutettu standardien ja hyvän asennustavan mukaisesti

Tutustu sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja  sähkölaitteistojen tarkastus -palveluihimme.

Aiheeseen liittyvät standardit

  • SFS 6000 –standardisarja. Pienjännitesähköasennukset.
  • SFS-EN 61439 –standardisarja. Pienjännitekeskukset.
  • SFS-EN 62196 –sarja Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles.