Sähköauton lataus turvallisesti - miksi sähkölaitteisto on tutkittava ensin

Varmista, että kiinteistösi tai taloyhtiösi sähkölaitteiston kunto täyttää sähköautojen latauspisteiden vaatimukset.Sähköautojen lataus lisää merkittävästi kiinteistön sähköasennusten (kuten kaapelit) kuormitusta, jota ei suunnitteluvaiheessa ole yleensä huomioitu. Yksittäinen sähköauto ei tavallisesti aiheuta ongelmia, mutta jo muutaman sähköauton yhtäaikainen lataaminen saattaa johtaa esimerkiksi sähkökaapelien ylikuormittumiseen. 

Usein sähköautojen lataus aloitetaan käyttämällä tavallista pistorasiaa. Myös tähän liittyy turvallisuusriski, sillä huonokuntoinen pistorasia ei välttämättä kestä latauksen aiheuttamaa suurta kuormitusta. Lisäksi epätietoisuus latauslaitteista, lataukseen tarvittavasta ajasta ja muista sähköautojen käyttöön liittyvistä käytännön asioista saattaa herättää kysymyksiä. 

Luotettava arvio tarvittavista muutostöistä

Toteutamme kiinteistön sähkölaitteiston kuntotarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Lähtökohtana tarkastukselle teemme tarvekartoituksen, jonka pohjalta annamme puolueettoman arvion sähköasennusten kunnosta ja sopivuudesta sähköajoneuvojen lataukseen. Tarkastuksen tuloksena kiinteistön haltija saa lisäksi arvion siitä, kuinka monta sähköauton latauspistettä pysäköintialueelle voidaan sijoittaa ilman merkittäviä sähköasennusten muutostöitä. Voimme myös tehdä laajemman tarkastuksen, jolloin asiantuntijamme voivat arvioida esimerkiksi tarvittavia laajennustöitä ja niiden kustannuksia, suorittaa tarkempia mittauksia sähkölaitteiston tilasta ja avustaa latauslaitteiden hankinnassa.

Pysäköintialueen sähköasennusten kuntotarkastus sisältää:

 • tarvekartoitus sähköautojen lataukselle
 • sähköasennusten kunnon tarkastus (lämmityspistorasiat, keskukset, kaapeloinnit, ym.)
 • arvio nykyisen järjestelmän teknisestä valmiudesta sähköautojen latauksen aloittamiseen
 • arvio sähköasennusten kapasiteetista ja latauspisteiden määrästä ilman merkittäviä muutostöitä
 • lisäksi tarkastus voi sisältää erikseen sovitulla tavalla muita sähköautojen lataukseen liittyviä palveluja.

Tarvittaessa kuntotarkastus voidaan toteuttaa myös muille kuin pysäköintialueen sähkölaitteille, jolloin kiinteistön haltija saavuttaa seuraavat edut koko kiinteistölle:

 • palo- ja työturvallisuuden paraneminen
 • vikojen ja häiriöiden aiheuttamien kustannusten väheneminen
 • sähkölaitteiden asianmukaisesta huollosta varmistuminen
 • varmistuminen siitä, että sähköasennukset on toteutettu standardien ja hyvän asennustavan mukaisesti

Aiheeseen liittyvät standardit

 • SFS 6000 –standardisarja. Pienjännitesähköasennukset.
 • SFS-EN 61439 –standardisarja. Pienjännitekeskukset.
 • SFS-EN 62196 –sarja Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles.